02122336409

09123498666

Search
English

قیمت نقره

silver

View as Grid List
Sort by
Display per page
ساچمه ترکیه

Silver bullet

Buying and selling silver balls, sending to all over the country with a valid guaranteed invoice (call 09123498666) The price of bullets on the day of delivery to Tehran market
قیمت تماس بگیرید
ساچمه نقره

Silver bullet

Buying and selling silver balls, sending to all over the country with a valid guaranteed invoice (call 09123498666) The price of bullets on the day of delivery to Tehran market
قیمت تماس بگیرید
انگشتر حرز امام جواد مدل 5001

Imam Javad amulet ring model 5001

Imam Javad amulet ring model 5001
590,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1016

Neishabur turquoise silver ring 1016

Neishabur turquoise silver ring 1016
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1019

Neishabur turquoise silver ring 1019

Neishabur turquoise silver ring 1019
1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1002

Neishabur turquoise silver ring 1002

Neishabur turquoise silver ring 1002
400,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1003

Neishabur turquoise silver ring 1003

Neishabur turquoise silver ring 1003
650,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1004

Neishabur turquoise silver ring 1004

Neishabur turquoise silver ring 1004
480,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1005

Neishabur turquoise silver ring 1005

Neishabur turquoise silver ring 1005
350,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1006

Neishabur turquoise silver ring 1006

Neishabur turquoise silver ring 1006
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1007

Neishabur turquoise silver ring 1007

Neishabur turquoise silver ring 1007
980,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1008

Neishabur turquoise silver ring 1008

Neishabur turquoise silver ring 1008
1,200,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1009

Neishabur turquoise silver ring 1009

Neishabur turquoise silver ring 1009
1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1010

Neishabur turquoise silver ring 1010

Neishabur turquoise silver ring 1010
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1011

Neishabur turquoise silver ring 1011

Neishabur turquoise silver ring 1011
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1012

Neishabur turquoise silver ring 1012

Neishabur turquoise silver ring 1012
1,600,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1013

Neishabur turquoise silver ring 1013

Neishabur turquoise silver ring 1013
انگشتر فیروزه مدل 1014

Neishabur turquoise silver ring 1014

Neishabur turquoise silver ring 1014
1,300,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1015

Neishabur turquoise silver ring 1015

Neishabur turquoise silver ring 1015
550,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1017

Neishabur turquoise silver ring 1017

Neishabur turquoise silver ring 1017
1,600,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه فیروزه مدل 1018

Neishabur turquoise silver ring 1018

Neishabur turquoise silver ring 1018
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1020

Neishabur turquoise silver ring 1020

Neishabur turquoise silver ring 1020
450,000 تومان
انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مذل 4001

Imam Javad amulet bracelet model 4001

Imam Javad amulet bracelet model 4001
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مدل 4002

Imam Javad amulet bracelet model 4002

Imam Javad amulet bracelet model 4002
قیمت تماس بگیرید
بازو بند چرم حرز امام جواد مدل 4003

Imam Javad amulet leather bracelet model 4003

Imam Javad amulet bracelet model 4003
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6000

Silver anklets model 6000

Silver anklets model 6000
Call for pricing
پابند نقره مدل 6003

Silver anklets model 6003

Silver anklets model 6003
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6005

Silver anklets model 6005

Silver anklets model 6005
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6006

Silver anklets model 6006

Silver anklets model 6006
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6007

Silver anklets model 6007

Silver anklets model 6007
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6008

Silver anklets model 6008

Silver anklets model 6008
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6009

Silver anklets model 6009

Silver anklets model 6009
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6010

Silver anklets model 6009

Silver anklets model 6009
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6011

Silver anklets model 6011

Silver anklets model 6011
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6012

Silver anklets model 6012

Silver anklets model 6012
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6013

Silver anklets model 6013

Silver anklets model 6013
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6014

Silver anklets model 6014

Silver anklets model 6014
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6015

Silver anklets model 6015

Silver anklets model 6015
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6016

Silver anklets model 6016

Silver anklets model 6016
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6017

Silver anklets model 6017

Silver anklets model 6017
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6018

Silver anklets model 6018

Silver anklets model 6018
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6019

Silver anklets model 6019

Silver anklets model 6019
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6020

Silver anklets model 6020

Silver anklets model 6020
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6021

Silver anklets model پابند نقره مدل 6021

Silver anklets model پابند نقره مدل 6021
قیمت تماس بگیرید
تسبیح نقره ترکیه مدل 9000

تسبیح نقره مدل 9000

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
1,500,000 تومان
دستبند نقره مدل 5000

Silver bracelet 5000

Silver bracelet 5000
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5001

Silver bracelet 5001

Silver bracelet 5001
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5002

Silver bracelet 5002

Silver bracelet 5002
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5004

Silver bracelet 5004

Silver bracelet 5004
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5005

Silver bracelet 5005

Silver bracelet 5005
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5006

Silver bracelet 5006

Silver bracelet 5006
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5008

Silver bracelet 5008

Silver bracelet 5008
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5009

Silver bracelet 5009

Silver bracelet 5009
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5010

Silver bracelet 5010

Silver bracelet 5010
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5011

Silver bracelet 5011

Silver bracelet 5011
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5012

Silver bracelet 5012

Silver bracelet 5012
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5013

Silver bracelet 5013

Silver bracelet 5013
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5016

Silver bracelet 5016

Silver bracelet 5016
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5022

Silver bracelet 5022

Silver bracelet 5022
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5023

Silver bracelet 5023

Silver bracelet 5023
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5026

Silver bracelet 5026

Silver bracelet 5026
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5027

Silver bracelet 5027

Silver bracelet 5027
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5028

Silver bracelet 5028

Silver bracelet 5028
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5029

Silver bracelet 5029

Silver bracelet 5029
قیمت تماس بگیرید
زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9000

Silver chain model 9000

Silver chain model 9000
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9001

Silver chain model 9001

Silver chain model 9001
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9002

Silver chain model 9002

Silver chain model 9002
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9003

Silver chain model 9003

Silver chain model 9003
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9004

Silver chain model 9004

Silver chain model 9004
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9005

Silver chain model 9005

Silver chain model 9005
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9006

Silver chain model 9006

Silver chain model 9006
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9007

Silver chain model 9007

Silver chain model 9007
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9008

Silver chain model 9008

Silver chain model 9008
قیمت تماس بگیرید
زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8000

Silver set Model 8000

Silver set Model 8000
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8001

Silver set Model 8001

Silver set Model 8001
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8002

Silver set Model 8002

Silver set Model 8002
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8003

Silver set Model 8003

Silver set Model 8003
750,000 تومان
ست نقره مدل 8004

Silver set Model 8004

Silver set Model 8004
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8005

Silver set Model 8005

Silver set Model 8005
قیمت تماس بگیرید
گردنبند حرز امام جواد مدل 6000

Imam Javad amulet necklace model 6000

Imam Javad amulet necklace model 6000
450,000 تومان
گوشواره نقره مدل 7001

Silver earrings 7001

Silver earrings 7001
گوشواره نقره مدل 7002

Silver earrings 7002

Silver earrings 7002
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7003

Silver earrings 7003

Silver earrings 7003
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7004

Silver earrings 7004

Silver earrings 7004
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7005

Silver earrings 7005

Silver earrings 7005
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7006

Silver earrings 7006

Silver earrings 7006
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7007

Silver earrings 7007

Silver earrings 7007
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7008

Silver earrings 7008

Silver earrings 7008
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7009

Silver earrings 7009

Silver earrings 7009
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7010

Silver earrings 7010

Silver earrings 7010
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7011

Silver earrings 7011

Silver earrings 7011
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7012

Silver earrings 7012

Silver earrings 7012
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7013

Silver earrings 7013

Silver earrings 7013
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7014

Silver earrings 7014

Silver earrings 7014
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7015

Silver earrings 7015

Silver earrings 7015
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7016

Silver earrings 7016

Silver earrings 7016
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7017

Silver earrings 7017

Silver earrings 7017
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7018

Silver earrings 7018

Silver earrings 7018
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7019

Silver earrings 7019

Silver earrings 7019
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7020

Silver earrings 7020

Silver earrings 7020
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره مدل خالدار

تسبیح نقره مدل خالدار

قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5031

Silver bracelet 5031

Silver bracelet 5031
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5032

Silver bracelet 5032

Silver bracelet 5032
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5033

Silver bracelet 5033

Silver bracelet 5033
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5034

Silver bracelet 5034

Silver bracelet 5034
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5035

Silver bracelet 5035

Silver bracelet 5035
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5036

Silver bracelet 5036

Silver bracelet 5036
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره

شمش نقره خالص 999

شمش نقره خالص ۹۹۹ در وزن های یک کیلو , نیم کیلو گرم و 250 گرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
تسبیح نقره مدل تیله ای

تسبیح نقره مدل تیله ای

قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره (250 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص (250 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره یک کیلویی

شمش نقره 1 کیلو

شمش نقره خالص ۹۹۹ در یک کیلوگرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 100 گرمی

شمش نقره 100 گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص 100 گرمی شمش های نقره در وزنهای 100 و 250 و 500 و 1000 گرمی
قیمت تماس بگیرید
Picture of شمش نقره گرمی

شمش نقره گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص (گرمی) شمش نقره درز وزن های 250 گرمی و 500 گرمی و 1000 گرمی موجود میباشد
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره نیم کیلویی (500 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص نیم کیلویی (500 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره مدل پردیس

تسبیح نقره مدل پردیس

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره مدل عرفان

تسبیح نقره مدل عرفان

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل فخار

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل فخار

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
Picture of تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید

نقرهنقره یکی از هفت فلز دوران باستان بود که برای انسان های ماقبل تاریخ شناخته شده بود و بنابراین کشف آن در تاریخ گم شد. به طور خاص، سه فلز گروه ، مس، نقره و طلا، به شکل عنصری در طبیعت یافت می‌شوند و احتمالاً به‌عنوان اولین شکل‌های اولیه پول در مقابل مبادله ساده استفاده می‌شدند. با این حال، بر خلاف مس، نقره به دلیل استحکام ساختاری پایین به رشد متالورژی منجر نشد و بیشتر به صورت زینتی یا به عنوان پول استفاده می شد. از آنجایی که نقره واکنش پذیرتر از طلا است، ذخایر نقره بومی بسیار محدودتر از طلا بود. به عنوان مثال، نقره تا حدود قرن پانزدهم قبل از میلاد در مصر از طلا گران‌تر بود: گمان می‌رود مصریان طلا را از نقره با حرارت دادن فلزات با نمک و سپس کاهش کلرید نقره تولید شده به فلز جدا می‌کردند.

شمش نقره


با کشف کاپولاسیون، تکنیکی که امکان استخراج فلز نقره از سنگ معدن آن را فراهم می کرد، وضعیت تغییر کرد. در حالی که کپه های سرباره یافت شده در آسیای صغیر و جزایر دریای اژه نشان می دهد که نقره در اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد از سرب جدا می شد. و یکی از اولین مراکز استخراج نقره در اروپا ساردینیا در اوایل دوره کالکولیتیک بود. این تکنیک ها به طور گسترده گسترش یافت تا بعداً، زمانی که در سراسر منطقه و فراتر از آن گسترش یافت. منشا تولید نقره در هند، چین و ژاپن تقریباً به طور مساوی باستانی بوده است، اما به دلیل قدمت زیاد آنها به خوبی مستند نشده است.

شمش نقره

زمانی که فنیقی ها برای اولین بار به اسپانیای کنونی آمدند، آنقدر نقره به دست آوردند که نتوانستند همه آن را در کشتی های خود جا دهند و در نتیجه از نقره برای وزن کردن لنگرها به جای سرب استفاده کردند. در زمان تمدن‌های یونان و روم، سکه‌های نقره جزء اصلی اقتصاد بودند: یونانیان در قرن هفتم قبل از میلاد از گالن نقره استخراج می‌کردند، و ظهور آتن تا حدی توسط معادن نقره نزدیک در لوریوم، که از 600 تا 300 قبل از میلاد حدود 30 تن در سال از آن استخراج می کردند. ثبات پول روم تا حد زیادی به عرضه شمش نقره، عمدتاً از اسپانیا وابسته بود، که معدنچیان رومی در مقیاسی بی نظیر قبل از کشف دنیای جدید تولید می کردند. با رسیدن به اوج تولید 200 تن در سال، ذخایر نقره تخمینی 10000 تن در اقتصاد روم در اواسط قرن دوم پس از میلاد در گردش بود که پنج تا ده برابر بیشتر از مجموع نقره موجود در اروپای قرون وسطی و خلافت عباسی بود. حدود سال 800 پس از میلادرومی ها نیز استخراج نقره را در اروپای مرکزی و شمالی در همان دوره ثبت کردند. این تولید با سقوط امپراتوری روم تقریباً به طور کامل متوقف شد و تا زمان شارلمانی از سر گرفته نشد: تا آن زمان، ده‌ها هزار تن نقره قبلاً استخراج شده بود

شمش نقره

اروپای مرکزی در طول قرون وسطی به مرکز تولید نقره تبدیل شد، زیرا ذخایر مدیترانه ای که توسط تمدن های باستانی مورد بهره برداری قرار می گرفت به پایان رسیده بود. معادن نقره در بوهم، زاکسن، Erzgebirge، آلزاس، منطقه Lahn، Siegerland، Silesia، مجارستان، نروژ، Steiermark، Schwaz و جنگل سیاه جنوب افتتاح شد. بیشتر این سنگ‌ها سرشار از نقره بودند و به سادگی می‌توانستند با دست از سنگ باقی‌مانده جدا شده و سپس ذوب شوند. برخی از ذخایر نقره بومی نیز مشاهده شد. بسیاری از این معادن به زودی تمام شد، اما تعداد کمی از آنها تا انقلاب صنعتی فعال باقی ماندند، که قبل از آن تولید جهانی نقره در حدود 50 تن در سال بود. در قاره آمریکا، فن‌آوری جامه‌بندی سرب نقره‌ای با دمای بالا توسط تمدن‌های پیش از اینکا در سال‌های 60 تا 120 پس از میلاد توسعه یافت. ذخایر نقره در هند، چین، ژاپن، و آمریکای پیش از کلمبیا در این زمان به استخراج ادامه دادند.

شمش نقره

با کشف آمریکا و غارت نقره توسط فاتحان اسپانیایی، آمریکای مرکزی و جنوبی تا حدود آغاز قرن 18 به تولید کنندگان مسلط نقره تبدیل شدند، به ویژه پرو، بولیوی، شیلی و آرژانتین: آخرین تولیدکننده نقره. این کشورها بعداً نام خود را از فلزی گرفتند که بسیاری از ثروت معدنی آن را تشکیل می داد. تجارت نقره جای خود را به شبکه جهانی مبادلات داد. همانطور که یکی از مورخان می گوید، نقره «دنیا را دور زد و جهان را گرد کرد.» سیاری از این نقره به دست چینی ها رسید. یک تاجر پرتغالی در سال 1621 اشاره کرد که نقره "در سراسر جهان سرگردان است... قبل از اینکه به چین سرازیر شود، جایی که گویی در مرکز طبیعی خود باقی می ماند." جاه طلبی های نظامی و سیاسی در اروپا و آمریکا. چندین مورخ به این نتیجه رسیدند که معادن جهان جدید از امپراتوری اسپانیا حمایت کردند.

شمش نقره

در قرن نوزدهم، تولید اولیه نقره به آمریکای شمالی، به ویژه کانادا، مکزیک، و نوادا در ایالات متحده منتقل شد: برخی از تولیدات ثانویه از سنگ معدن سرب و روی نیز در اروپا و ذخایر در سیبری و خاور دور روسیه انجام شد. و همچنین در استرالیا استخراج شد. لهستان پس از کشف ذخایر مس غنی از نقره در دهه 1970 به عنوان یک تولید کننده مهم ظاهر شد، قبل از اینکه مرکز تولید در دهه بعد به قاره آمریکا بازگردد. امروزه، پرو و مکزیک هنوز در میان تولیدکنندگان اولیه نقره هستند، اما توزیع تولید نقره در سراسر جهان کاملاً متعادل است و حدود یک پنجم عرضه نقره از بازیافت به جای تولید جدید تامین می‌شود.

شمش نقره

Filters Close
Min: قیمت تماس بگیرید Max: 1,600,000 تومان
ريال0 ريال1600000

خرید و فروش شمش نقره , ساچمه نقره و ساچمه نقره ترکیه و تسبیح نقره ترکیه ای و ایرانی جزیی و کلی بهترین قیمت نقره بازار تهران  ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666)