02122336412

09123498666

09123498666

search
اردو

قیمت نقره

قیمت ساچمه نقره امروز بازار تهران گرمی 39500 قیمت شمش نقره  1 کیلویی بازار تهران گرمی 44500

------------------------------------------------------------

فروشگاه نقره کافه سیلور

فروشگاه نقره کافه سیلور

خرید و فروش شمش نقره , ساچمه نقره و ساچمه نقره ترکیه و تسبیح نقره ترکیه ای و ایرانی جزیی و کلی بهترین قیمت نقره بازار تهران  ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666)

شمش نقره

ساچمه 999 ترکیه

ساچمه نقره

شمش نقره خالص 999

شمش نقره 1 کیلو

شمش نقره (250 گرمی)

شمش نقره نیم کیلویی (500 گرمی)

 ساچمه نقره شمش نقره

تسبیح طلا

تسبیح نقره

تسبیح نقرهتسبیح نقره

تسبیح نقره

تسبیح نقرهتسبیح نقره

تسبیح طلا

تسبیح نقره

تسبیح نقرهتسبیح نقره

catalog.orderby
انگشتر حرز امام جواد مدل 5001

امام جواد تعویذ کی انگوٹھی کا ماڈل 5001

امام جواد تعویذ کی انگوٹھی کا ماڈل 5001
590,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1016

انگشتر نقره فیروزه سربرنجی مدل 1016

محصولات نقره انگشتر نقره فیروزه سربرنجی مدل 1016
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1019

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1019

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1019
1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1002

فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1002

فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1002
400,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1003

انگشتر نقره فیروزه مدل 1003

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی
650,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1004

فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1004

فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1004
480,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1005

انگشتر نقره فیروزه مدل 1005

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1004
350,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1006

انگشتر نقره فیروزه مدل 1006

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1006
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1007

انگشتر نقره فیروزه مدل 1007

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1007
980,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1008

انگشتر نقره فیروزه مدل 1008

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1008
1,200,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1009

انگشتر نقره فیروزه مدل 1009

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1009
1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1010

انگشتر نقره فیروزه مدل 1010

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1010
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1011

انگشتر نقره فیروزه مدل 1011

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1011
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1012

انگشتر نقره فیروزه مدل 1012

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1012
1,600,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1013

انگشتر نقره فیروزه مدل 1013

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1013
انگشتر فیروزه مدل 1014

انگشتر نقره فیروزه مدل 1014

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1014
1,300,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1015

انگشتر نقره فیروزه مدل 1015

انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1015
550,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1017

انگشتر نقره فیروزه مدل 1017

انگشتر فیروزه مدل 1017
1,600,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه فیروزه مدل 1018

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1018

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1018
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1020

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1020

نیشابر فیروزی چاندی کی انگوٹھی 1020
450,000 تومان
انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مذل 4001

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4001

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4001
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مدل 4002

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4002

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4002
قیمت تماس بگیرید
بازو بند چرم حرز امام جواد مدل 4003

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4003

امام جواد تعویذ کڑا ماڈل 4003
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6000

سلور پازیب ماڈل 6000

سلور پازیب ماڈل 6000
products.callforprice
پابند نقره مدل 6003

سلور پازیب ماڈل 6003

سلور پازیب ماڈل 6003
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6005

سلور پازیب ماڈل 6005

سلور پازیب ماڈل 6005
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6006

سلور پازیب ماڈل 6006

سلور پازیب ماڈل 6006
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6007

سلور پازیب ماڈل 6007

سلور پازیب ماڈل 6007
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6008

سلور پازیب ماڈل 6008

سلور پازیب ماڈل 6008
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6009

سلور پازیب ماڈل 6009

سلور پازیب ماڈل 6009
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6010

سلور پازیب ماڈل 6010

سلور پازیب ماڈل 6010
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6011

سلور پازیب ماڈل 6011

سلور پازیب ماڈل 6011
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6012

سلور پازیب ماڈل 6012

سلور پازیب ماڈل 6012
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6013

سلور پازیب ماڈل 6013

سلور پازیب ماڈل 6013
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6014

سلور پازیب ماڈل 6014

سلور پازیب ماڈل 6014
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6015

سلور پازیب ماڈل 6015

سلور پازیب ماڈل 6015
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6016

سلور پازیب ماڈل 6016

سلور پازیب ماڈل 6016
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6017

سلور پازیب ماڈل 6017

سلور پازیب ماڈل 6017
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6018

سلور پازیب ماڈل 6018

سلور پازیب ماڈل 6018
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6019

سلور پازیب ماڈل 6019

سلور پازیب ماڈل 6019
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6020

سلور پازیب ماڈل 6020

سلور پازیب ماڈل 6020
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6021

سلور پازیب ماڈل 6021

سلور پازیب ماڈل 6021
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6100

سلور پازیب ماڈل 6021

سلور پازیب ماڈل 6021
products.callforprice
پابند نقره مدل 6101

سلور پازیب ماڈل 6101

سلور پازیب ماڈل 6101
products.callforprice
پابند نقره مدل 6102

سلور پازیب ماڈل 6102

سلور پازیب ماڈل 6102
products.callforprice
Гюмуш Баглама модель 6103

سلور پازیب ماڈل 6103

سلور پازیب ماڈل 6103
products.callforprice
Гюмуш Баглама модель 6103

سلور پازیب ماڈل 6103

سلور پازیب ماڈل 6103
products.callforprice
تسبیح نقره ترکیه مدل 9000

تسبیح نقره مدل 9000

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
1,200,000 تومان
دستبند نقره مدل 5000

چاندی کا کڑا 5000

چاندی کا کڑا 5000
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5001

چاندی کا کڑا 5001

چاندی کا کڑا 5001
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5002

چاندی کا کڑا 5002

چاندی کا کڑا 5002
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5004

چاندی کا کڑا 5004

چاندی کا کڑا 5004
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5005

چاندی کا کڑا 5005

چاندی کا کڑا 5005
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5006

چاندی کا کڑا 5006

چاندی کا کڑا 5006
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5008

چاندی کا کڑا 5008

چاندی کا کڑا 5008
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5009

چاندی کا کڑا 5009

چاندی کا کڑا 5009
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5010

چاندی کا کڑا 5010

چاندی کا کڑا 5010
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5011

چاندی کا کڑا 5011

چاندی کا کڑا 5011
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5012

چاندی کا کڑا 5012

چاندی کا کڑا 5012
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5013

چاندی کا کڑا 5013

چاندی کا کڑا 5013
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5016

چاندی کا کڑا 5016

چاندی کا کڑا 5016
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5022

چاندی کا کڑا 5022

چاندی کا کڑا 5022
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5023

چاندی کا کڑا 5023

چاندی کا کڑا 5023
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5026

چاندی کا کڑا 5026

چاندی کا کڑا 5026
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5027

چاندی کا کڑا 5027

چاندی کا کڑا 5027
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5028

چاندی کا کڑا 5028

چاندی کا کڑا 5028
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5029

چاندی کا کڑا 5029

چاندی کا کڑا 5029
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5031

چاندی کا کڑا 5031

چاندی کا کڑا 5031
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5032

چاندی کا کڑا 5032

چاندی کا کڑا 5032
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5033

چاندی کا کڑا 5033

چاندی کا کڑا 5033
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5034

چاندی کا کڑا 5034

چاندی کا کڑا 5034
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5035

چاندی کا کڑا 5035

چاندی کا کڑا 5035
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5036

چاندی کا کڑا 5036

چاندی کا کڑا 5036
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9000

سلور چین ماڈل 9000

سلور چین ماڈل 9000
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9001

سلور چین ماڈل 9001

سلور چین ماڈل 9001
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9002

سلور چین ماڈل 9002

سلور چین ماڈل 9002
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9003

سلور چین ماڈل 9003

سلور چین ماڈل 9003
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9004

سلور چین ماڈل 9004

سلور چین ماڈل 9004
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9005

سلور چین ماڈل 9005

سلور چین ماڈل 9005
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9006

سلور چین ماڈل 9006

سلور چین ماڈل 9006
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9007

سلور چین ماڈل 9007

سلور چین ماڈل 9007
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9008

سلور چین ماڈل 9008

سلور چین ماڈل 9008
قیمت تماس بگیرید
ساچمه ترکیه

ساچمه 999 ترکیه

ساچمه 999 ساخت ترکیه بالاتری کیفیت و بالاترین درجه خلوص ,ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر رسمی تضمینی (تماس بگیرید 09123498666) با توجه به اینکه کیفیت نقره ترکیه بالاتر از ساچمه نقره ایرانی است قیمت آن هم بالاتر است. در هنگام خرید از فروشنده بخواهید نوع نقره را در فاکتور رسمی ذکر کند. قیمت ساچمه روز بازار تهران
قیمت تماس بگیرید
ساچمه نقره

ساچمه نقره

قیمت امروز نقره ساچمه بازار تهران گرمی 39/500 تومان خرید و فروش ساچمه نقره ترکیه و ایرانی درجه یک ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666) قیمت ساچمه روز تحویل بازار تهران
قیمت تماس بگیرید
ساعت LED طلایی مدل K99

ساعت LED طلایی مدل K99

ساعت LED طلایی مدل K99
قیمت تماس بگیرید
ساعت مچي LED طرح اپل واچ

ساعت مچي LED طرح اپل واچ

ساعت مچي LED طرح اپل واچ
قیمت تماس بگیرید
ساعت مچي فلزي صفحه رنگي جنوا

ساعت مچي فلزي صفحه رنگي جنوا

ساعت مچي فلزي صفحه رنگي جنوا
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8000

سلور ماڈل سیٹ 8000

سلور ماڈل سیٹ 8000
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8001

سلور ماڈل سیٹ 8001

سلور ماڈل سیٹ 8001
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8002

سلور ماڈل سیٹ 8002

سلور ماڈل سیٹ 8002
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8003

سلور ماڈل سیٹ 8003

سلور ماڈل سیٹ 8003
750,000 تومان
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره (250 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص (250 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 1 اونسی

شمش نقره 1 اونسی

خرید و فروش شمش نقره خالص 1 اونسی (28.34) گرمی شمش های نقره در وزنهای 50 , 100 و 250 و 500 و 1000 و 1 اونسی (28.34) گرمیگرمی
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 100 گرمی

شمش نقره 100 گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص 100 گرمی شمش های نقره در وزنهای 100 و 250 و 500 و 1000 گرمی
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 50 گرمی

شمش نقره 50 گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص 50 گرمی شمش های نقره در وزنهای 50 , 100 و 250 و 500 و 1000 گرمی
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

شمش نقره گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص (گرمی) شمش نقره درز وزن های 250 گرمی و 500 گرمی و 1000 گرمی موجود میباشد
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره نیم کیلویی (500 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص نیم کیلویی (500 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
گردنبند حرز امام جواد مدل 6000

امام جواد تعویذ کے ہار کا ماڈل 6000

امام جواد تعویذ کے ہار کا ماڈل 6000
450,000 تومان
گوشواره نقره مدل 7013

چاندی کی بالیاں 7013

چاندی کی بالیاں 7013
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7014

چاندی کی بالیاں 7014

چاندی کی بالیاں 7014
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7015

چاندی کی بالیاں 7015

چاندی کی بالیاں 7015
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7016

چاندی کی بالیاں 7016

چاندی کی بالیاں 7016
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7017

چاندی کی بالیاں 7017

چاندی کی بالیاں 7017
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7018

چاندی کی بالیاں 7018

چاندی کی بالیاں 7018
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7019

چاندی کی بالیاں 7019

چاندی کی بالیاں 7019
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره

شمش نقره خالص 999

شمش نقره خالص ۹۹۹ در وزن های یک کیلو , نیم کیلو گرم و 250 گرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره یک کیلویی

شمش نقره 1 کیلو

شمش نقره خالص ۹۹۹ در یک کیلوگرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 100

زنجیر نقره کرال مدل 100

زنجیر نقره کرال مدل 100
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 102

زنجیر نقره کرال مدل 102

زنجیر نقره کرال مدل 102
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 103

زنجیر نقره کرال مدل 103

زنجیر نقره کرال مدل 103
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 104

زنجیر نقره کرال مدل 104

زنجیر نقره کرال مدل 104
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 105

زنجیر نقره کرال مدل 105

زنجیر نقره کرال مدل 105
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 107

زنجیر نقره کرال مدل 107

زنجیر نقره کرال مدل 107
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 108

زنجیر نقره کرال مدل 108

زنجیر نقره کرال مدل 108
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره کرال مدل 109

زنجیر نقره کرال مدل 109

زنجیر نقره کرال مدل 109
قیمت تماس بگیرید
زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000
قیمت تماس بگیرید
نقره خام

نقره خام 999

فروش نقره خام، ساچمه نقره، شمش نقره ارسال به تهران و شهرستان ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666)
قیمت تماس بگیرید
خرید ساچمه نقره

خرید ساچمه نقره

در فروشگاه کافه سیلود جهت رفاه مشتریان و کارگاه داران عزیز خرید ساچمه نقره و شمش نقره و نقره دست دوم و شکسته با بهترین قیمت انجتم میشود فروش شمش و ساچمه نقره و نقره خام با کمترین قیمت انجام میشود
قیمت تماس بگیرید
گردنبند نقره مدل 601

گردنبند نقره مدل 601

گردنبند نقره مدل 601
3,200,000 تومان
گردنبند نقره مدل 602

گردنبند نقره مدل 602

گردنبند نقره مدل 602
3,200,000 تومان
گردنبند نقره مدل 603

گردنبند نقره مدل 603

گردنبند نقره مدل 603
3,200,000 تومان
گردنبند نقره مدل 604

گردنبند نقره مدل 604

گردنبند نقره مدل 604
3,200,000 تومان
گردنبند نقره مدل 605

گردنبند نقره مدل 605

گردنبند نقره مدل 605
3,200,000 تومان
زنجیر نقره مردانه  مدل فیگارو

زنجیر نقره مردانه مدل فیگارو ۱۴.۸ گرم

زنجیر نقره مردانه مدل فیگارو ۱۴.۸ گرم
1,200,000 تومان

خرید و فروش عمده و تک فروشی گردنبند نقره وشمش نقره , ساچمه نقره و گردنبند نقره و ساچمه نقره ترکیه و تسبیح نقره جزیی و کلی بهترین قیمت نقره بازار تهران  ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666)