<
جستجو
فارسی
دسته بندی ها
  منو بسته

  خرید شمش نقره

  تسبیح نقره

  مشاهده به عنوانن جدول فهرست
  مرتب سازی بر اساس
  تسبیح نقره ترکیه مدل 9000

  تسبیح نقره مدل 9000

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  1٬200٬000 تومان
  تصویر  تسبیح نقره مدل خالدار

  تسبیح نقره مدل خالدار

  1٬800٬000 تومان
  تسبیح نقره مدل تیله ای

  تسبیح نقره مدل تیله ای 47 گرمی

  3٬700٬000 تومان
  تصویر  تسبیح نقره ترکیه مدل پردیس ۲۷ گرمی

  تسبیح نقره ترکیه مدل پردیس ۲۷ گرمی

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  1٬800٬000 تومان
  تصویر  تسبیح نقره مدل عرفان

  تسبیح نقره مدل عرفان

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل فخار

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل فخار

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره

  تسبیح نقره

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

  تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تصویر  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه صندل

  تسبیح نقره 101 دانه صندل

  تسبیح نقره از خاص‌ترین و جذاب ‌ترین مدل های تسبیح به شمار می رود . این تسبیح که اغلب به رنگ سیاه تیره ای می باشد، محصولی به دست آمده از خشکی و دریا است. زیبایی و جذابیت این محصول در کنار خواصی که دارد منجر به افزایش روز افزون طرفداران آن می باشد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه گرد

  به صورت کلی نقره برای بدن انسان مفید است. بنابراین خرید تسبیح نقره 33 دانه نیز مزایایی علاوه بر زیبایی چشمگیر آن خواهد داشت. جواهرات و زیورآلات نقره برای سلامتی انسان مفید هستند و انرژی های منفی را دفع می کنند. نقره قادر است میکروب ها ها را از بین ببرد و همچنین خاصیت ضد افسردگی نیز دارد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه خوش دست

  تعداد دانه های تسبیح ۳۳ دانه است بدین ترتیب که از ۳ مجموع ۱۱ عددی دانه تشکیل شده است این ۱۱ عدد را دو گوی کوچگ از هم جدا کرده است. مشخصات تسبیح ۳۳ دانه : نقره ۹۲۵ وزن تسبیح نقره ۳۰ گرم اندازه : ۱۷.۵ سانتی متر ویژگی ها : دست ساز و ساخت ترکیه
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه تراش خورده

  تعداد دانه های تسبیح ۳۳ دانه است بدین ترتیب که از ۳ مجموع ۱۱ عددی دانه تشکیل شده است این ۱۱ عدد را دو گوی کوچگ از هم جدا کرده است. این محصول دارای طول ۱۷٫۵ سانتیمتری است و تمام اجزای آن را نقره تشکیل میدهد. طول قسمت دانه های آن ۱۰٫۵ سانتیمتر است که باعث خوش دست آن شده است همچنین قسمت مدال یا آویز آن ۷ سانت است. این تسبیح از نقره ۹۲۵ تشکیل شده است و دست ساز می باشد . شما میتوانید این تسبیح را با بهترین قیمت و کیفیت از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره الکساندریت زولتنایت 33 دانه

  تسبیح نقره الکساندریت زولتنایت 33 دانه

  تعداد دانه های تسبیح ۳۳ عدد سنگ زولتنایت خوش رنگ است بدین صورت که از سه گروه یازده عددی ساخته شده است. تسبیح طول ۲۳ سانتی متری دارد تمام گوی ها از جنس سنگ الکساندریت اصل می باشند. طول قسمت اصلی حاوی دانه های تسبیح ۱۳ سانتی متر و طول قسمت آویز و از جنس نقره ۱۰ سانتی متر است. تسبیح الکساندریت دارای سگ زولتانایت اصل ساخت ترکیه است. سنگ این تسبیح ۱۰۰٪ اصل می باشد و توضیحاتهنگامی که نور محیط تغییر می‌کند ، رنگ دانه‌های الکساندریت (زولتنایت) هم بصورت قابل توجهی تغییر نموده و زیبایی و جذابیت خارق‌العاده‌ای را به این محصول هدیه می‌دهد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه گرد بدون تراش

  تسبیح نقره 33 دانه گرد بدون تراش

  تسبیح نقره نیز یک تسبیح با مهره های بسیار زیبا و پرطرفدار است. تسبیح در واقع مهره های کنار هم قرار گرفته ای است که به صورت رشته ای چیده شده اند. طول این تسبیح ۸ سانتی متر می باشد و از نقره ۹۲۵ ساخته شده است. این مدل تسبیح نقره مناسب برای خانم ها و آقایان می باشد و می توانید بنا به سلیقه خود روی این تسبیح حکاکی انجا دهید. شما می توانید این تسبیح را از کافه سیلور خریداری کنید ما این محصول را با ضمانت اصالت کالا و تضمین بهترین قیمت به شما ارائه می کنیم.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح ۳۳ دانه شیک

  تسبیح نقره 33 دانه با طراحی شیک

  تسبیح نقره دارای عیار بالا و درجه یک می باشد و جزو کارهای تک و تکرار نشدنی با کیفیت ساخت بالا می باشد. در تسبیح های تمام نقره نخ و شرابه های آن نیز نقره است. تکرار و سفارش مجدد این سبک کار در صورت فروخته شدن مقدور نخواهد بود. تسبیح نقره ۳۳ دانه با طراحی شیک از نقره ۹۲۵ تشکیل شده است و دارای وزن ۲۴.۵ گرم می باشد که طول این تسبیح ۱۰ سانتی متر می باشد. این تسبیح نقره کار دست می باشد و محصول کشور ترکیه است. مناسب برای خانم ها و آقایان و افرادی که علاقه به تسبیح های نقره دارند می باشد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه بی نظیر

  تسبیح نقره 33 دانه بی نظیر

  تسبیح نقره ترک 925 عیار باکیفیت و مرغوب، تسبیح ۳۳ دانه ای بسیار زیبا و خوش دست با تراش کروی براق، شرابه و نخ تسبیح از نقره 925 می باشد، تسبیحی فاخر و ارزشمند که می تواند هدیه ای ماندگار برای عزیزانتان باشد، تسبیح درشت و سنگین، کاری بسیار خاص و فاخر مناسب برای کلکسیون، وزن : 28 گرم، با طول : ۱۴ سانت . فریم این تسبیح از سیاه قلم می باشد. از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره یسر 101 دانه حجازی مشکی

  تسبیح نقره یسر 101 دانه حجازی مشکی

  تسبیح یسر از آن دسته تسبیح‌هایی است که با زیبایی و استحکام خود توجه هر کسی را به سمت خود جلب می‌کند. با توجه به اینکه قیمت تسبیح یسر اصل نسبتا بالا است مهم است تا شما تسبیحی را برای خود انتخاب کنید که اصل و باکیفیت باشد. ما در این مقاله برای آنکه شما بتوانید خرید تسبیح یسر را بدون دغدغه و با آرامش انجام دهید اطلاعاتی دقیق از قیمت، انواع، روش تشخیص و خواص تسبیح یسر اصل و ویژگی‌های آن ارائه داده‌ایم.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره کوک کشکول 33 دانه نقره کوب

  تسبیح نقره کوک کشکول 33 دانه نقره کوب

  به صورت کلی نقره برای بدن انسان مفید است. بنابراین خرید تسبیح نقره 33 دانه و 101 دانه نیز مزایایی علاوه بر زیبایی چشمگیر آن خواهد داشت. جواهرات و زیورآلات نقره برای سلامتی انسان مفید هستند و انرژی های منفی را دفع می کنند. نقره قادر است میکروب ها ها را از بین ببرد و همچنین خاصیت ضد افسردگی نیز دارد. علاوه بر این نقره برای درمان برخی از ناراحتی های گوارشی و قلبی نیز موثر است. به همین دلیل است که نقره طرفداران بسیاری نیز دارد. لازم به ذکر است که خواص تسبیح نقره اصل هم از همین موارد ذکر شده پیروی میکند. تسبیح از نقره ۹۲۵ ساخته شده است وزن آن تقریبا ۱۱۶ گرم است و اندازه آن تقریبا ۲۸ سانتی متر میباشد که هم برای آقایان و هم برای خانم ها مناسب می باشد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره یسر 33 دانه نقره کوب

  تسبیح نقره یسر 33 دانه نقره کوب

  گاه برای آنکه زیبایی و ارزش خرید تسبیح یسر دو چندان شود آن را با نقره مزین می‌‌کنند. فرایند نقره کوبی بیشتر برای تسبیح‌‌های یسری که از گیاه ماده حاصل می‌شوند اتفاق می‌افتد. تسبیح‌های یسر ماده به دلیل حالت ورقه‌ای که دارند برای جلوگیری از باز شدن به نقره‌کوبی یا طلا‌کوبی نیاز دارند. در نظر داشته باشید که قیمت تسبیح یسر نقره کوب به نسبت تسبیح‌های ساده گران‌تر است. این تسبیح از نقره ۹۲۵ تشکیل شده است و دارای ۵۵ گرم وزن می باشد همچنین ۲۳ سانتی متر طول دارد. شما می توانید این تسبیح را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره عقیق 33 دانه خوش تراش باکرکوش نقره

  تسبیح نقره عقیق 33 دانه خوش تراش باکرکوش نقره

  تسبیح عقیق 33 دانه تراش رنگ قهوه ای کد 1009 از تعداد 33 عدد سنگ عقیق تراش قهوه ای تشکیل شده است. طول محصول فوق 21 سانتی متر سایز این محصول 10 میلی متز و وزن 50 گرم می باشد. این محصول دارای گارانتی و ضمانت 10 ساله از طرف فروشگاه خواستنی می باشد . شما هم اکنون میتوانید تسبیح عقیق 33 دانه تراش رنگ قهوه ای کد 1009 را از فروشگاه خواستنی تهیه و از این محصول لذت ببرید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه شیک

  تسبیح نقره 33 دانه شیک

  تسبیح نقره یکی از جواهراتی است که بسیاری از مسلمانان و مومنان در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، ترکیه، کشورهای عربی و کشورهای مسلمان خریداران زیادی دارد. کشور ترکیه معروفترین و اصلی‌ترین سازنده جواهرات نقره در جهان محسوب می‌شود. از گذشته‌های دور تا کنون ارتباط تنگاتنگی بین هنر و ساخت جواهرات باستانی در این کشور وجود داشته است. این تسبیح حدودا ۱۴ سانتی متر می باشد که وزنی معادل ۱۷ گرم دارد و از نقره ۹۲۵ عیار ساخته شده است. شما می توانید این تسبیح ساخت دست را از فروشگاه کافه سیلور با ضمانت اصالت کالا خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه گرد خوش تراش

  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه گرد خوش تراش

  کهربا دارای طیف رنگی زرد، قهوه ای، سفید شیری، قرمز، سبز، نارنجی و سیاه به شکل شفاف تا مات یافت می شود. کهربا به شیره (صمغ) فسیل شده درخت گفته می‌شود، درختانی مانند کاج، مربوط به 50 میلیون سال قبل که در بعضی از آن ها گیاهان و حشرات دیده می شود و معمولاً به خاطر رنگ زیبایش دارای ارزش است. این تسبیح همانطور که از اسمش پیداست از کهربای لهستانی اصل ساخته شده است و دارای ۳۴ گرم وزن و ۲۳ سانتی متر طول می باشد. شما می توانید این تسبیح را از فروشگاه کافه سیلور به صورت اصل و با ضمانت اصالت کالا خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 66 دانه فاخر

  تسبیح نقره 66 دانه فاخر

  تسبیح نقره ترک 925 عیار باکیفیت و مرغوب، تسبیح ۶۶ دانه ای بسیار زیبا و خوش دست با تراش هلی شیاری، شرابه و نخ تسبیح از نقره 925 می باشد، تسبیحی فاخر و ارزشمند که می تواند هدیه ای ماندگار برای عزیزانتان باشد، تسبیح درشت و سنگین، کاری بسیار خاص و فاخر مناسب برای کلکسیونر دارها، وزن : ۱۲ گرم با طول : ۱۵ سانتی متر که می توانید این تسبیح را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه فاخر

  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه فاخر

  از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید. تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه فاخر مناسب برای خانم ها و آقایان می باشد و از نقره ۹۲۵ ساخته شده اند که ۲۸ گرم وزن دارد و تقریبا ۱۷ سانتی متر می باشد. شما می توانید این تسبیح نقره را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه گرد

  تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه گرد

  از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید. تسبیح نقره کهربا بولونی لهستان 33 دانه گرد مناسب برای خانم ها و آقایان می باشد و از نقره ۹۲۵ ساخته شده اند که ۴۲ گرم وزن دارد و تقریبا ۲۰ سانتی متر می باشد. شما می توانید این تسبیح نقره را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره یسر 33 دانه سوپرنقره کوب

  تسبیح نقره یسر 33 دانه سوپرنقره کوب

  از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید.تسبیح نقره یسر 33 دانه سوپرنقره کوب مناسب برای خانم ها و آقایان می باشد و از نقره ۹۲۵ ساخته شده اند که ۵۷ گرم وزن دارد و تقریبا ۳۰ سانتی متر می باشد. شما می توانید این تسبیح نقره را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره یسر 33 دانه نقره کوب

  تسبیح نقره یسر 33 دانه نقره کوب

  گاه برای آنکه زیبایی و ارزش خرید تسبیح یسر دو چندان شود آن را با نقره مزین می‌‌کنند. فرایند نقره کوبی بیشتر برای تسبیح‌‌های یسری که از گیاه ماده حاصل می‌شوند اتفاق می‌افتد. تسبیح‌های یسر ماده به دلیل حالت ورقه‌ای که دارند برای جلوگیری از باز شدن به نقره‌کوبی یا طلا‌کوبی نیاز دارند. در نظر داشته باشید که قیمت تسبیح یسر نقره کوب به نسبت تسبیح‌های ساده گران‌تر است. این تسبیح از نقره ۹۲۵ تشکیل شده است و دارای ۴۵ گرم وزن می باشد همچنین ۲۳ سانتی متر طول دارد. شما می توانید این تسبیح را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه زیبا

  تسبیح نقره 33 دانه زیبا

  تسبیح نقره دارای عیار بالا و درجه یک می باشد و جزو کارهای تک و تکرار نشدنی با کیفیت ساخت بالا می باشد. در تسبیح های تمام نقره نخ و شرابه های آن نیز نقره است. تکرار و سفارش مجدد این سبک کار در صورت فروخته شدن مقدور نخواهد بود. تسبیح نقره 33 دانه زیبا از نقره ۹۲۵ تشکیل شده است و دارای وزن ۲۲ گرم می باشد که طول این تسبیح ۱۵ سانتی متر می باشد. این تسبیح نقره کار دست می باشد و محصول کشور ترکیه است. مناسب برای خانم ها و آقایان و افرادی که علاقه به تسبیح های نقره دارند می باشد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره مالاکیت 101 دانه

  تسبیح نقره مالاکیت 101 دانه

  تسبیح مالاکیت 101 دانه خوش دست با نقره با طراحی بسیار زیبا و فوق العاده که هر سلیقه ای را مجذوب خود می‌کند. تعداد مهره های این تسبیح 101 دانه است. طول تقریبی تسبیح (قسمت دانه‌ها و شیخک) 45 سانتی‌متر بوده و وزن آن تقریبا 98 گرم می‌باشد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره فیروزه مصری 33 دانه درشت کلکسیونی

  تسبیح نقره فیروزه مصری 33 دانه درشت کلکسیونی

  تسبیح نقره فیروزه مصری 33 دانه درشت کلکسیونی از فیروزه مصری اصل درست شده است مخصوص خانم ها و آقایان می باشد. ۵۳۵ گرم وزن دارد و طول این تسبیح نقره ۳۷ سانتی متر می باشد. تمامی فیروزه ها اصل هستند اما به منظور زیبایی آنها را رنگ کرده اند.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه ارزشمند

  تسبیح نقره 33 دانه ارزشمند

  تسبیح نقره 33 دانه ارزشمند از نقره ۹۲۵ ساخته شده است و دارای ۲۵.۵ گرم وزن می باشدو این تسبیح نقره مناسب برای آقایان و خانم ها می باشد و طولی به طول ۱۵ سانتی متر دارد. شما می توانید این محصول را از سایت کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه خوش دست

  تسبیح نقره 33 دانه خوش دست

  تسبیح نقره 33 دانه خوش دست ساخته شده از نقره عیار ۹۲۵ است که ۲۳ گرم وزن دارد و مناسب برای خانم ها و آقایان است . فریم طراحی شده به سبک سیاه قلم و به طول ۱۰ سانتی متر می باشد شما می توانید این تسبیح را از فروشگاه کافه سیلور خریداری نمایید.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه ترکیه

  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه ترکیه

  تسبیح ۱۰۱ دانه گرد ترکیه ای وزن:۵۳.۸ گرم برای خرید با شماره ۰۹۱۲۳۴۹۸۶۶۶ تماس حاصل فرماییید
  4٬300٬000 تومان
  تسبیح نقره ۳۳ دانه ترکیه ای ۱۷.۳ گرمی

  تسبیح نقره ۳۳ دانه ترکیه ای ۱۷.۳ گرمی

  تسبیح ۳۳ دانه بیضی ترکیه ای وزن:۱۷.۳ گرم برای خرید با شماره ۰۹۱۲۳۴۹۸۶۶۶ تماس حاصل فرماییید
  1٬380٬000 تومان
  تسبیح نقره ۳۳ دانه ترکیه ای ۵۱.۵ گرمی

  تسبیح نقره ۳۳ دانه ترکیه ای ۵۱.۵ گرمی

  تسبیح ۳۳ دانه گرد ترکیه ای وزن:۵۱.۵ گرم برای خرید با شماره ۰۹۱۲۳۴۹۸۶۶۶ تماس حاصل فرماییید
  4٬100٬000 تومان
  تسبیح نقره ترک،بیضی، ۳۵.۹ گرمی

  تسبیح نقره ترک،بیضی، ۳۵.۹ گرمی

  تسبیح ۳۳ دانه بیضی ترکیه ای وزن:۳۵.۹ گرم برای خرید با شماره ۰۹۱۲۳۴۹۸۶۶۶ تماس حاصل فرماییید
  2٬870٬000 تومان

  نقره معروف‌ ترین فلزات گرانبهای جهان که در دسته محبوب ترین به علت برخورداری از ویژگی‌ هایی همچون درخشندگی، کمیابی و ضد میکروبی، قرن‌ هاست که به وسیله انسان جهت ساخت انواع تزئینات و ظروف کاربرد دارد . ساخت تسبیح نقره در طرح‌ ها و اندازه‌ های گوناگون نیز سال‌ هاست که صورت می گیرد و در تزئینات مناسب برای هدیه می باشد.

  تسبیح نقره دارای عیار بالا و درجه یک می باشد و جزو کارهای تک و تکرار نشدنی با کیفیت ساخت بالا می باشد. در تسبیح های تمام نقره نخ و شرابه های آن نیز نقره است. تکرار و سفارش مجدد این سبک کار در صورت فروخته شدن مقدور نخواهد بود.

   

  کافه سیلور در خدمت شماست تا محصولاتی نظیر شمش نقره، نیم ست نقره، پیرسینگ گوش، پیرسینگ بینی و حرز امام جواد(ع) را با بهترین قیمت عرضه کند.

   

  – از تسبیح فیروزه نیشابور ضمن ذکر گفتن میتوانید به عنوان گردنبندی خاص نیز استفاده بفرمایید و از خواص فراوان فیروزه که کمترین آن دفع چشم زخم و افزایش رزق و روزی است بهره مند شوید .

  نقره چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  انسان‌ها درطول تاریخ، همواره در حال کشف و استفاده از طبیعت می باشند . طبیعتِ زمین، تنها مربوط به گیاهان و درختانی که بر روی آن قرار دارند نخواهد بود در واقع  درون زمین، سرشار از معادنی بوده که طی میلیون‌ها سال، در فرایند‌ های طبیعی و جغرافیایی ایجاد می شوند به گونه ای که دیگر شبیه ماده اولیه نخواهند بود.

   نقره چگونه به وجود می‌آید؟

  سنگ‌ها و کانی‌ها، به عنوان  منابع زمین برای انسان ها به شمار می رود که بیشتر آن ها از مرکز زمین در اثر سوختن و ذوب شدن ایجاد می شود. به طور کلی با تولید گازهای درون زمین و فشار‌های موجود از آتشفشان‌ ها، به شکل مذاب خارج خواهد شد. نقره نیز به این شکل است اما  تنها تفاوت آن این است که قابلیت حل شدن با بقیه کانی ها و نمک های موجود در پوسته زمین را دارد. 

  مواد مذاب، به وسیله اکسیژنِ سطح زمین سرد خواهد شد. و بعد به شکل جامد در آید و در میان سنگ ها جای داده می شود. به طور کلی مبدا بیشتر فلزات، هسته زمین می باشد که از حرارتی معادل 200 تا 400 درجه فارنهایت (معادل 93 تا 204 درجه سلسیوس) است؛ لذا به طور کامل مذاب خواهد شد. از آنجا که هر عنصری حتی اگر محیط اولیه خود را ترک کند، ویژگی های آن محیط را حفظ می ‌کند، در صورتی که به شکل  جامد هم در آید در صورت ایجاد شرایط، امکان ذوب مجدد را دارد.

   

  خواص درمانی نقره

   

  خواص درمانی نقره:

  قبل از کشف آنتی باکتری‌ها، از قطره بینی نیترات کلوئید برای مبارزه با عفونت ‌ها، استفاده می شد. این قطره جهت عفونت ‌های نسبتاً کم، مفید می باشد و هنوز هم جهت عفونت چشم نوزادان کاربرد دارد . امروزه در کرم ها هم از ذرات ریز نانو شده نقره استفاده می گردد ضمن آنکه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در تاثیرات روانی نقره بسیار اغراق می شود در حالی که بیماری های روانی را درمان خواهد کرد. این موضوع از نظر علمی بی اعتبار می باشد. تنها مدرک یافت شده وجود نمک در نقره است که ضد باکتری بودن آن، مورد تائید می باشد.

  معنی تسبیح


  از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید.
  با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در آئین بودایی، هندو و همچنین دین ​​اسلام، سنت‌هایی برای شمارش نماز وجود داشته است و در گذشته شمارش نماز بوسیله سنگریزه‌ها صورت می گرفت. 
  در این ادیان رشته‌ای از مهره‌ها را برای شمارش نماز ساخته بودند که همان تسبیح امروزی است.

  در دین مبین اسلام ما مسلمانان در هنگام دعا و نیایش و نماز از تسبیح برای ذکر نام و یاد خدا استفاده می کنیم.

  استفاده از تسبیح نقره


  دانشمندان و علما اتفاق نظر دارند که استفاده از نقره بخصوص برای مردان موثر و پسندیده است. تسبیح نقره یکی از زیورآلات ارزشمند و معنوی است که معمولا هم جوانان و هم زنان و مردان زیادی آن را خریداری می‌کنند. 
  رنگ نقره‌ای اغلب با ثروت و اعتبار همراه است. هنگامی که در هنر و طراحی استفاده می‌شود، معمولاً حس زرق و برق و ظرافت را به تصویر می‌کشد. 
  نقره جواهری فوق‌العاده و همه کاره است و همیشه اغلب خلاقیت و نوآوری را به همراه حس مدرنیته و ثروت به تصویر می کشد.
  چنین مزیت برجسته‌ای به ویژه در محیط شرکت یا کسب و کار در نشان دادن احترام و مسئولیت به خوبی کار می‌کند. 
  پیوند سلامتی و معنویت با یکدیگر در تسبیح نقره به معنی تلفیق کلاسیک و مدرنیته و در عین حال جدی بودن و روحیه جوانی است.

  اثرات و فوائد بی‌شمار تسبیح نقره‌ای 


  با کمی تحقیق و بررسی بیشتر درباره خواص نقره، نکات برجسته و جالبی را کشف کردم. 
  خواص سلامتی و معنوی نقره برای جسم و روان انسان انکارناپذیر است. در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.


  خواص سلامتی تسبیح نقره


  از توصیه‌های دانشمندان حوزه سلامتی استفاده از جواهرات نقره است که بهترین راه بهره مندی از خواص عالی نقره محسوب می‌شود.
  گردش خون و گرمای بدن را بهبود می‌بخشد
  استفاده از جواهرات  و زیورآلات نقره‌ای التیام بخش است. این فلز نجیب و زیبا از عفونت‌ها محافظت می‌کند، جریان خون و گردش خون را تقویت می‌کند و گرمای بدن را تنظیم می‌کند.
  همچنین می‌تواند از اختلالات شدید الکتریکی و شوک محافظت کند زیرا رسانا است.
  نقره محافظ شما در برابر تشعشعات و امواج الکترومغناطیسی است.
  یون‌های نقره با ایجاد بار مثبت به عنوان یک سپر برای جلوگیری از ورود تشعشعات الکترومغناطیسی به بدن عمل می‌کنند. 
  نقره با خاصیت رسانایی طبیعی پوست در تعامل است و در نتیجه آن را از اختلالات الکتریکی در امان نگه می‌دارد. این خواص نقره برای کسانی که ساعت‌های طولانی از لپ تاپ یا سایر وسایل برقی استفاده می‌کنند بسیار مفید است.

   

  نقره به حفظ تعادل عاطفی کمک می‌کند


  همانطور که در بالا ذکر شد، نقره باعث توزیع سالم گرما در بدن می‌شود. سطح انرژی و تعادل عاطفی را در محدوده طبیعی حفظ می‌کند.
  نقره از اضطراب، افسردگی مزمن، نوسانات خلقی پیشگیری می‌کند و سلامت روان را ارتقا می‌دهد.
  نقره خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد
  نقره به انعطاف‌پذیری رگ‌های خونی ما کمک می‌کند. این خاصیت ارتجاعی فواید بی شماری مانند التیام، تشکیل استخوان، حفظ پوست و غیره را برای بدن به ارمغان می‌آورد.
  محققان دانشگاه ساوتهمپتون ثابت کرده‌اند که جواهرات نقره مخصوص دست مثل حلقه، دستبند و احتمالا تسبیح نقره به بهبود علائم آرتریت در دست ها کمک می‌کند. علاوه بر این، دامنه حرکت و ثبات حرکت را نیز در مفاصل متورم، افزایش می‌دهد.
  نقره خاصیت ضد باکتریایی و ضد میکروبی دارد.
  نقره خاصیت ضد عفونی دارد و سموم را از بدن پاکسازی می‌کند.


  خواص معنوی تسبیح نقره


  جواهرات و زیورآلات نقره به عنوان فلز احساسات، شفا و عشق شناخته شده است و از آن یاد می‌شود، نه تنها برای صاحبش صبر و استقامت به ارمغان می‌آورد، بلکه تعادل و محافظت را نیز به همراه دارد.
  نقره به جذب انرژی مثبت کمک می‌کند.
  شانس و اقبال خوب به ارمغان می‌آورد.
  به افراد گرم مزاج کمک می‌کند تا آرام تر و کمتر پرخاشگر شوند.
  باعث افزایش تمرکز و سطح هوش می‌شود.
  به جریان بدن فرد کمک می‌کند.
  انرژی منفی را دفع می‌کند.
  نقره شادی‌آور است.


  شخصیت‌های نقره ای


  اگر شما هم مثل من عاشق نقره هستید تا بحال شده این سوال را از خود بپرسید: افرادی که نقره را دوست دارند چه شخصیتی دارند؟ 
  افرادی که عاشق نقره هستند خلاق و تخیلی هستند. آنها در بیان خود و در نوشتن عالی هستند.
  آنها همیشه آماده هستند تا چیزهای جدید را امتحان کنند و به دنبال فرصت‌های جدیدی هستند که به آنها ارائه می‌شود.
  آنها ملایم، مهربان و غیر تهاجمی با اخلاق و ارزش های بسیار قوی هستند.
  در حالی که شخصیت‌های نقره‌ای می‌توانند دوست داشتنی و رمانتیک هستند بزرگترین نیاز آنها این است که تحقق معنوی و معنای عمیقی را در زندگی خود پیدا کنند.
  آنها احساس مسئولیت خوبی دارند و توانایی تصمیم‌گیری سریع عاقلانه را دارند.
  شخصیت‌های نقره‌ای معمولاً درون‌گرا هستند. آنها معمولاً درگیر دنیای خودشان هستند و گاهی در حین تفکر در مورد زندگی، تمایل دارند خود را از دیگران جدا کنند.


  در خاتمه عرض می‌کنم خصوصیات و ویژگی‌های نقره تامل برانگیز است.  زیورآلات و جواهرات مانند دستبند و زنجیر و حلقه و همچنین تسبیح نقره معنویت، سلامتی و ثروت را با یکدیگر پیوند می‌دهد.
  استفاده از نقره و همچنین نمایش آن در جمع دوستان وسوسه‌انگیز است. احساسی خنک و شادی‌بخش ارمغانی آرامبخش برای نقره دوستان است.

   

   تسبیح یسر نقره کوب

  گاه جهت افزایش  زیبایی و ارزش خرید تسبیح یسر دو چندان خواهد بود و آن را با نقره مزین می نمایند. فرایند نقره کوبی بیشتر جهت تسبیح‌‌ های یسری که از گیاه ماده حاصل خواهد شد اتفاق می‌ افتد. تسبیح ‌های یسر ماده به علت حالت ورقه ‌ای که دارند جهت جلوگیری از باز شدن به نقره‌کوبی یا طلا‌کوبی نیاز خواهند داشت.

  انواع تسبیح یسر مصری و مکاوی چیست؟

  انواع تسبیح یسر از گیاهی به نام یسر می باشد که زیستگاه این گیاه آب ‌های گرم دریای احمر در نزدیکی سواحل کشورهای عربستان و مصر می باشد. این تسبیح از هر دو جنس نر و ماده گیاه یسر می ‌تواند به دست بیاید. در صورتی که تسبیح مذکور از سواحل عربستان به دست آمده باشد آن را یسر مکاوی و در صورتی که مربوط به سواحل مصر باشد آن را تسبیح یسر مصری می گویندتسبیح یسر حجاز یا مکاوی به نام مکی نیز معرفی می گردد.

  روش تشخیص تسبیح یسر اصل

  بعضی از فروشنده‌ها تنها به سود خود فکر می‌کنند و حتی ممکن است تسبیح یسر تقلبی را با قیمتی گزاف به جای تسبیح اصل به شما بفروشند. برای آنکه فریب چنین فروشنده‌هایی را نخورید باید نحوه و روش تشخیص تسبیح یسر اصل و تقلبی را بدانید. می‌توانید جهت تشخیص اصل آن از نوع تقلبی راهکارهای زیر را استفاده کنید.

  تسبیح را بو نموده و به این نکته توجه کنید که نوع اصلی آن عطری شبیه به جوهر دارد. در حالی که نوع تقلبی آن هیچ عطر و بویی ندارد. به کیفیت دانه‌های آن توجه نمایید و در نظر داشته باشید که دانه ‌های تسبیح دارای کیفیت و استحکام مناسبی می باشد. برخی از انواع تسبیح یسر اصل به رنگ سرخ شرابی دیده می‌شوند اما تسبیح‌ یسر تقلبی چنین رنگی ندارند.

   

  روش تشخیص تسبیح یسر اصل

   نکات کلیدی خرید تسبیح نقره


  نقره برای قرن‌ها با تجمل و ثروت مرتبط بوده است. نقره از 3000 سال قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به کاربردهای بسیاری که دارد ارزشمند است. نقره به دلیل انعطاف‌پذیری آسان و رنگ زیبایش فلز مورد علاقه برای ساخت جواهرات و همچنین تسبیح نقره است. انواع مختلفی از نقره در بازار وجود دارد و این مساله خرید تسبیح نقره را کمی سخت می‌کند بنابراین لازم است برای خرید تسبیح نقره به نکاتی که در ادامه این مطلب اشاره می کنیم دقت کنید.
  یکی از نکات کلیدی خرید تسبیح نقره، نقره بکار رفته در آن است یعنی این جواهر بایستی از نقره استیل ساخته شود.


  نقره استرلینگ آلیاژی است که از 92.5 درصد نقره و 7.5 درصد از برخی فلزات دیگر، معمولاً مس یا نیکل تشکیل شده است. این فلزات استحکام، دوام و درخشندگی بیشتری را برای نقره به ارمغان می‌آورند.
  این ترکیب باعث ایجاد تنوع قوی‌تری از فلز نقره می‌شود که جواهرات استاندارد با کیفیت را از آن می‌سازند.


  چگونه می توانید بفهمید که تسبیح نقره شما، نقره استرلینگ است؟


  تسبیح نقره استرلینگ اصیل دارای نشانی یا علامتی مانند اعداد  925 ، 800  است که می توانید آن را روی نقره ببینید. اگر روی نقره عدد 800 حک شده باشد، به خوبی می تواند منشأ اروپایی داشته باشد.
  همچنین کلماتی مثل  STER، STERLING، STG یا Sterling Silver  را بر روی جواهرات به کار می‌برند.
  اگر نگران با دوام بودن تسبیح نقره هستید، خیالتان راحت باشد. نقره یک فلز سخت و مقاوم است که در طول زمان  دوام می‌آورد بنابراین عمر بالایی دارد.
  در صورت بروز هرگونه خراش یا آسیب سطحی، نقره استرلینگ را به راحتی می‌توانید به درخشش روزهای اول خود برگردانید.  علاوه بر این، تغییر اندازه و تعمیرات آن نیز قیمت بسیار مناسبی دارد، بنابراین نگهداری از جواهرات نقره به راحتی انجام می‌شود.


  تسبیح نقره‌ی اعلا


  نقره عالی، نوعی از نقره است که در کنار نقره‌ی خالص قرار می‌گیرد. 99.9% نقره است و با علامت شناخته شده 0.999 مشخص می‌شود. 1.1 درصد دیگر از عناصر کمیاب تشکیل شده است که مقدار آن قابل توجه نیستند.
  با این حال، اگرچه بسیاری فکر می‌کنند که نقره خالص بهتر است، اما در واقعیت بسیار نرم است و در ساخت جواهرات استفاده می‌شود. در برابر ضربه و فشار به راحتی آسیب می‌بیند و با گذشت زمان شکل خود را از دست می‌دهد.
  نقره ظریف برای زیورآلاتی مانند گوشواره و آویز به جای اقلامی که در معرض سایش خشن قرار می‌گیرند مناسب است.


  بعضی از نشانه‌های تسبیح نقره


  یکی دیگر از نکات کلیدی خرید تسبیح نقره‌ای علائم میکروسکوپی کوچکی هستند که می‌توانید آنها را در قسمتی از آن  پیدا کنید.
  برای دیدن درست این علائم باید با میکروسکوپ به دقت آن را نگاه کنید. این روش سریعترین راه برای تشخیص نقره واقعی است.
  ممکن است برخی از نمونه‌های علامت‌گذاری شده میکروسکوپی جعلی وجود داشته باشد، اما این موارد چندان رایج نیستند.
  در برخی مواقع بر روی جواهرات، هیچ قسمتی جهت حک علامت روی آن وجود ندارد یعنی ممکن است این قطعه بدون مهر باشد حتی اگر از نقره با ارزش ساخته شده باشد.
  وقتی برای اولین بار جواهر خود را می بینید تمام قسمت های تسبیح نقره خود را بررسی کنید و از دیدن علامت کوچک 0.925 هیجان زده شوید.

  آموختن تسبیحات به حضرت زهرا(س)

  بر اساس روایتی که از زبان امیرالمؤمنین در منابع شیعی ثبت شده است، این ذکر را پیامبر به حضرت زهرا(س) آموزش داد.

  طبق این روایت، حضرت زهرا(س) که از زیادی کارهای روزانه به سختی افتاده بود، قصد داشت از پدرش خادمی برای خانه بخواهد، اما پیامبر در پاسخ به درخواست وی، این تسبیح را به ایشان آموخت و آن را از هر خادمی بالاتر دانست و حضرت زهرا(س) از آموختن این تسبیح خرسند شد.
  گفته شده چون فاطمه(س) سبب تشریع این تسبیح بود، این تسبیح به حضرت زهرا(س) منسوب شد.

   


  برند و کشور سازنده تسبیح نقره


  یکی از کشورهایی که  در ساخت جواهرات نقره بخصوص تسبیح نقره معروف است کشور ترکیه می‌باشد.
  این جواهر معمولا از نقره اصل و بسیار وزین و سنگین ساخته می‌شود.
  عیار نقره همانطور که گفته شد 925 است. ظاهر تمامی جواهرات ترکیه‌ای بسیار زیبا طراحی و ساخته می‌شوند. به گونه‌ای که در قیاس با محصولات مشابه کیفیت ظاهری آنها کاملا مشخص و آشکار است.
  ظرافت در طراحی و تمیزی کار آن بسیار بالاست. بسیاری از این محصولات کلکسیونی، اصیل و خوش دست هستند.


  مشخصات ظاهری تسبیح نقره ای


  تسبیح نقره‌ای اصیل و با کیفیت علاوه بر اینکه محصول کشور ترکیه است ظاهری زیبا و بسیار درخشنده دارد.
  ساخت این جواهر بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت می‌گیرد.
  تعداد دانه‌های تسبیح و همچنین اندازه طولی آن نیز کاملا مشخص می‌شود. معمولا اغلب تسبیح‌های نقره‌ای 33 عددی هستند.
  صرف نظر از این موارد ، تسبیح نقره یکی از زیباترین جواهرات با رنگ و درخشندگی  استثنایی است. نقره خوب به راحتی کدر نمی شود. یعنی در برابر کدر شدن بسیار مقاوم است و رنگ خود را حفظ می‌کند.
  اگر تا به حال صاحب جواهرات نقره‌ای بوده‌اید، می‌دانید که به مرور زمان درخشش خود را از دست داده و سیاه می‌شود.


  تسبیح نقره‌ای ضد حساسیت است


  یک تسبیح نقره ای اصل از نقره استرلینگ هرگز پوست شما را تحریک نمی کند و باعث ایجاد حساسیت نمی شود. شایع ترین علت حساسیت به فلز نیکل است که به ندرت در آلیاژهای نقره استفاده می‌شود.
  فلزاتی مانند مس و روی که معمولا استفاده می‌شود به طور کلی بی خطر است. همیشه با جواهرساز یا فروشنده خود بررسی کنید که آلیاژهای موجود در تسبیح نقره حاوی چه فلزاتی هستند تا از مشکلات یا حساسیت‌های احتمالی  جلوگیری کنید.


  از سایر نکات کلیدی خرید تسبیح نقره‌ای می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:


  چه تسبیح نقره خود را به صورت آنلاین خرید کنید و چه آن را در یک فروشگاه فیزیکی، چندین عامل وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که جواهر شما اصل است و پولی را که بابت داشتن آن می‌پردازید کاملا مناسب با ارزش واقعی آن است.
  از یک فروشنده معتبر خرید کنید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما اغلب تشخیص فروشنده معتبر دشوار است. در صورت امکان، نظرات مربوط به آن فروشنده را بررسی کنید. ببینید مردم در مورد آنها چه می‌گویند؟ قبل از خرید سوال بپرسید و با فروشنده در ارتباط باشید.
  علامت مشخص شده را برای شناسایی تسبیح نقره اصیل بررسی کنید. اگر نمی‌توانید علامت مشخصه را پیدا کنید، از فروشنده بپرسید. ممکن است مورد آنقدر کوچک باشد که علامت مشخصی داشته باشد.
  در مورد ترکیبات و آلیاژهای به کار رفته در تسبیح نقره مورد نظر خود سوال کنید. به یاد داشته باشید، اگر پوستی دارید که به حساسیت فلزات حساس است، این احتمال وجود دارد که نقره حاوی نیکل باشد.
  سیاست‌های پس از فروش را بررسی کنید. آیا فروشنده مسئولیت فروش را بر عهده می‌گیرد؟ آیا سیاست‌های بازگشت، گارانتی وجود دارد؟ در صورت خرید آنلاین، روش‌های ارسال و حمل و نقل را بررسی کنید.

   

   

   

  فیلتر بر اساس
  فیلتر بر اساس قیمت
  فیلترکردن براساس تولید‌کننده