جستجو
US Dollar
فارسی
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "ماسک نقره برای نابودی کرونا"

نابودی کرونا با ماسک های دارای ذرات نقره
نظر ها  (0) نابودی کرونا با ماسک های دارای ذرات نقره
با گسترش ویروس کرونا محققان شروع به تحقیق و پژوهش برای پیدا کردن راه های مقابله با این ویروس مرگبار کردند. یکی از دستاوردهای تاثیر گزار این تحقیقات ماسک های دارای ذرات نقره است که ویروس کرونا با قرار گیری در مقابل این ذرات نقره ظرف مدت کوتاهی نابود می شود. این ماسک ها می تواند در محیط های کاملا آلوده نیز موثر باشد و به گونه ای طراحی شده است که از ورود هر گونه ویروسی ممانعت می کند.
آرشیو بلاگ