02122336412

09123498666

09123498666

search
عربی

قیمت نقره

نقره Silver

catalog.orderby
catalog.pagesize catalog.pagesize.perpage
ساچمه ترکیه

ساچمه 999 ترکیه

ساچمه 999 ساخت ترکیه بالاتری کیفیت و بالاترین درجه خلوص ,ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر رسمی تضمینی (تماس بگیرید 09123498666) با توجه به اینکه کیفیت نقره ترکیه بالاتر از ساچمه نقره ایرانی است قیمت آن هم بالاتر است. در هنگام خرید از فروشنده بخواهید نوع نقره را در فاکتور رسمی ذکر کند. قیمت ساچمه روز بازار تهران
قیمت تماس بگیرید
ساچمه نقره

ساچمه نقره

قیمت امروز نقره ساچمه بازار تهران گرمی 43/800 تومان خرید و فروش ساچمه نقره ترکیه و ایرانی درجه یک ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666) قیمت ساچمه روز تحویل بازار تهران
قیمت تماس بگیرید
انگشتر حرز امام جواد مدل 5001

خاتم الامام جواد تميمة موديل 5001

خاتم الامام جواد تميمة موديل 5001
590,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1016

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1016

خاتم فضة تركواز 1016 الفيروز الإيراني
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1019

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1019

خاتم فضة تركواز 1019 الفيروز الإيراني
1,100,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1002

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1002

خاتم فضة تركواز 1002 الفيروز الإيراني
400,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1003

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1003

خاتم فضة تركواز 1003 الفيروز الإيراني
650,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1004

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1004

خاتم فضة تركواز 1004 الفيروز الإيراني
480,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1005

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1004

خاتم فضة تركواز 1004 الفيروز الإيراني
350,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1006

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1006

خاتم فضة تركواز 1006 الفيروز الإيراني
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1007

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1007

خاتم فضة تركواز 1007 الفيروز الإيراني
980,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1008

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1008

خاتم فضة تركواز 1008 الفيروز الإيراني
1,200,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1009

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1008

خاتم فضة تركواز 1008 الفيروز الإيراني
1,250,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1010

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1010

خاتم فضة تركواز 1010 الفيروز الإيراني
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1011

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1011

خاتم فضة تركواز 1011 الفيروز الإيراني
قیمت تماس بگیرید
انگشتر فیروزه مدل 1012

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1012

خاتم فضة تركواز 1012 الفيروز الإيراني
1,600,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1013

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1013

خاتم فضة تركواز 10123 الفيروز الإيراني
انگشتر فیروزه مدل 1014

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1014

خاتم فضة تركواز 1014 الفيروز الإيراني
1,300,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1015

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1015

خاتم فضة تركواز 1015 الفيروز الإيراني
550,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه نیشابور ایرانی 1017

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1017

خاتم فضة تركواز 1017 الفيروز الإيراني
1,600,000 تومان
انگشتر نقره فیروزه فیروزه مدل 1018

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1018

خاتم فضة تركواز 1018 الفيروز الإيراني
650,000 تومان
انگشتر فیروزه مدل 1020

خاتم فضة تركواز الفيروز الإيراني 1020

خاتم فضة تركواز 1020 الفيروز الإيراني
450,000 تومان
انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008

انگشتر نقره مدل 80008
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مذل 4001

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4001

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4001
قیمت تماس بگیرید
بازوبند حرز امام جواد مدل 4002

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4002

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4002
قیمت تماس بگیرید
بازو بند چرم حرز امام جواد مدل 4003

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4003

سوار تميمة الإمام جواد موديل 4003
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6000

خلخال فضي موديل 6000

خلخال فضي موديل 6000 فضي الإيراني
products.callforprice
پابند نقره مدل 6003

خلخال فضي موديل 6003

خلخال فضي موديل 6003 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6005

خلخال فضي موديل 6005

خلخال فضي موديل 6005 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6006

خلخال فضي موديل 6006

خلخال فضي موديل 6006 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6007

خلخال فضي موديل 6007

خلخال فضي موديل 6007 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6008

خلخال فضي موديل 6008

خلخال فضي موديل 6008 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6009

خلخال فضي موديل 6009

خلخال فضي موديل 6009 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6010

خلخال فضي موديل 6010

خلخال فضي موديل 6010 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6011

خلخال فضي موديل 6011

خلخال فضي موديل 6011 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6012

خلخال فضي موديل 6012

خلخال فضي موديل 6012 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6013

خلخال فضي موديل 6013

خلخال فضي موديل 6013 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6014

خلخال فضي موديل 6014

خلخال فضي موديل 6014 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6015

خلخال فضي موديل 6015

خلخال فضي موديل 6015 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6016

خلخال فضي موديل 6016

خلخال فضي موديل 6016 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6017

خلخال فضي موديل 6017

خلخال فضي موديل 6017 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6018

خلخال فضي موديل 6018

خلخال فضي موديل 6018 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6019

خلخال فضي موديل 6019

خلخال فضي موديل 6019 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6020

خلخال فضي موديل 6020

خلخال فضي موديل 6020 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
پابند نقره مدل 6021

خلخال فضي موديل 6021

خلخال فضي موديل 6021 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
تسبیح نقره ترکیه مدل 9000

تسبیح نقره مدل 9000

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
1,500,000 تومان
دستبند نقره مدل 5000

سوار فضي 5000

سوار فضي 5000 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5001

سوار فضي 5001

سوار فضي 5001 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5002

سوار فضي 5002

سوار فضي 5002 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5004

سوار فضي 5004

سوار فضي 5004 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5005

سوار فضي 5005

سوار فضي 5005 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5006

سوار فضي 5006

سوار فضي 5006 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5008

سوار فضي 5008

سوار فضي 5008 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5009

سوار فضي 5009

سوار فضي 5009 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5010

سوار فضي 5010

سوار فضي 5010 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5011

سوار فضي 5011

سوار فضي 5011 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5012

سوار فضي 5012

سوار فضي 5012 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5013

سوار فضي 5013

سوار فضي 5013 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5016

سوار فضي 5016

سوار فضي 5016 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5022

سوار فضي 5022

سوار فضي 5022 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5023

سوار فضي 5023

سوار فضي 5023 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5026

سوار فضي 5026

سوار فضي 5026 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5027

سوار فضي 5027

سوار فضي 5027 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5028

سوار فضي 5028

سوار فضي 5028 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5029

سوار فضي 5029

سوار فضي 5029 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000

زنجیر دیپلمات مدل 8000
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9000

سلسة فضية موديل 9000

سلسة فضية موديل 9000 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9001

سلسة فضية موديل 9001

سلسة فضية موديل 9001 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9002

سلسة فضية موديل 9002

سلسة فضية موديل 9002 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9003

سلسة فضية موديل 9003

سلسة فضية موديل 9003 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9004

سلسة فضية موديل 9004

سلسة فضية موديل 9004 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9005

سلسة فضية موديل 9005

سلسة فضية موديل 9005 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9006

سلسة فضية موديل 9006

سلسة فضية موديل 9006 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9007

سلسة فضية موديل 9007

سلسة فضية موديل 9007 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر نقره مدل 9008

سلسة فضية موديل 9008

سلسة فضية موديل 9008 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000

زنجیر ونیزی مدل 6000
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8000

طقم فضي موديل 8000

طقم فضي موديل 8000 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8001

طقم فضي موديل 8001

طقم فضي موديل 8001 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8002

طقم فضي موديل 8002

طقم فضي موديل 8002 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8003

طقم فضي موديل 8003

طقم فضي موديل 8003 فضي الإيراني
750,000 تومان
ست نقره مدل 8004

طقم فضي موديل 8004

طقم فضي موديل 8004 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
ست نقره مدل 8005

طقم فضي موديل 8005

طقم فضي موديل 8005 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گردنبند حرز امام جواد مدل 6000

قلادة تميمة الامام جواد موديل 6000

قلادة تميمة الامام جواد موديل 6000
450,000 تومان
گوشواره نقره مدل 7001

أقراط فضية 7001

أقراط فضية 7001 فضي الإيراني
گوشواره نقره مدل 7002

أقراط فضية 7002

أقراط فضية 7002 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7003

أقراط فضية 7003

أقراط فضية 7003 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7004

أقراط فضية 7004

أقراط فضية 7004 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7005

أقراط فضية 7005

أقراط فضية 7005 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7006

أقراط فضية 7006

أقراط فضية 7006 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7007

أقراط فضية 7007

أقراط فضية 7007 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7008

أقراط فضية 7008

أقراط فضية 7008 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7009

أقراط فضية 7009

أقراط فضية 7009 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7010

أقراط فضية 7010

أقراط فضية 7010 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7011

أقراط فضية 7011

أقراط فضية 7011 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7012

أقراط فضية 7012

أقراط فضية 7012 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7013

أقراط فضية 7013

أقراط فضية 7013 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7014

أقراط فضية 7014

أقراط فضية 7014 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7015

أقراط فضية 7015

أقراط فضية 7015 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7016

أقراط فضية 7016

أقراط فضية 7016 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7017

أقراط فضية 7017

أقراط فضية 7017 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7018

أقراط فضية 7018

أقراط فضية 7018 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7019

أقراط فضية 7019

أقراط فضية 7019 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
گوشواره نقره مدل 7020

أقراط فضية 7020

أقراط فضية 7020 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره مدل خالدار

قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5031

سوار فضي 5031

سوار فضي 5031 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5032

سوار فضي 5032

سوار فضي 5032 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5033

سوار فضي 5033

سوار فضي 5033 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5034

سوار فضي 5034

سوار فضي 5034 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5035

سوار فضي 5035

سوار فضي 5035 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
دستبند نقره مدل 5036

سوار فضي 5036

سوار فضي 5036 فضي الإيراني
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره

شمش نقره خالص 999

شمش نقره خالص ۹۹۹ در وزن های یک کیلو , نیم کیلو گرم و 250 گرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
تسبیح نقره مدل تیله ای

تسبیح نقره مدل تیله ای

قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره (250 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص (250 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره یک کیلویی

شمش نقره 1 کیلو

شمش نقره خالص ۹۹۹ در یک کیلوگرم همراه با فاکتور رسمی و تضمینی با قیمت خرید روز
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 100 گرمی

شمش نقره 100 گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص 100 گرمی شمش های نقره در وزنهای 100 و 250 و 500 و 1000 گرمی
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

شمش نقره گرمی

خرید و فروش شمش نقره خالص (گرمی) شمش نقره درز وزن های 250 گرمی و 500 گرمی و 1000 گرمی موجود میباشد
قیمت تماس بگیرید
شمش نقره 250 گرمی

شمش نقره نیم کیلویی (500 گرمی)

خرید و فروش شمش نقره خالص نیم کیلویی (500 گرمی)
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره مدل پردیس

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره مدل عرفان

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. اما بعضی از تسبیح ها هم تسبیح نقره هستند که تماما از نقره درست می شوند. مهره بلندتر و دانه‌ بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل فخار

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید
media.product.imagealternatetextformat

تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
قیمت تماس بگیرید

نقرهنقره یکی از هفت فلز دوران باستان بود که برای انسان های ماقبل تاریخ شناخته شده بود و بنابراین کشف آن در تاریخ گم شد. به طور خاص، سه فلز گروه ، مس، نقره و طلا، به شکل عنصری در طبیعت یافت می‌شوند و احتمالاً به‌عنوان اولین شکل‌های اولیه پول در مقابل مبادله ساده استفاده می‌شدند. با این حال، بر خلاف مس، نقره به دلیل استحکام ساختاری پایین به رشد متالورژی منجر نشد و بیشتر به صورت زینتی یا به عنوان پول استفاده می شد. از آنجایی که نقره واکنش پذیرتر از طلا است، ذخایر نقره بومی بسیار محدودتر از طلا بود. به عنوان مثال، نقره تا حدود قرن پانزدهم قبل از میلاد در مصر از طلا گران‌تر بود: گمان می‌رود مصریان طلا را از نقره با حرارت دادن فلزات با نمک و سپس کاهش کلرید نقره تولید شده به فلز جدا می‌کردند.

شمش نقره


با کشف کاپولاسیون، تکنیکی که امکان استخراج فلز نقره از سنگ معدن آن را فراهم می کرد، وضعیت تغییر کرد. در حالی که کپه های سرباره یافت شده در آسیای صغیر و جزایر دریای اژه نشان می دهد که نقره در اوایل هزاره چهارم قبل از میلاد از سرب جدا می شد. و یکی از اولین مراکز استخراج نقره در اروپا ساردینیا در اوایل دوره کالکولیتیک بود. این تکنیک ها به طور گسترده گسترش یافت تا بعداً، زمانی که در سراسر منطقه و فراتر از آن گسترش یافت. منشا تولید نقره در هند، چین و ژاپن تقریباً به طور مساوی باستانی بوده است، اما به دلیل قدمت زیاد آنها به خوبی مستند نشده است.

شمش نقره

زمانی که فنیقی ها برای اولین بار به اسپانیای کنونی آمدند، آنقدر نقره به دست آوردند که نتوانستند همه آن را در کشتی های خود جا دهند و در نتیجه از نقره برای وزن کردن لنگرها به جای سرب استفاده کردند. در زمان تمدن‌های یونان و روم، سکه‌های نقره جزء اصلی اقتصاد بودند: یونانیان در قرن هفتم قبل از میلاد از گالن نقره استخراج می‌کردند، و ظهور آتن تا حدی توسط معادن نقره نزدیک در لوریوم، که از 600 تا 300 قبل از میلاد حدود 30 تن در سال از آن استخراج می کردند. ثبات پول روم تا حد زیادی به عرضه شمش نقره، عمدتاً از اسپانیا وابسته بود، که معدنچیان رومی در مقیاسی بی نظیر قبل از کشف دنیای جدید تولید می کردند. با رسیدن به اوج تولید 200 تن در سال، ذخایر نقره تخمینی 10000 تن در اقتصاد روم در اواسط قرن دوم پس از میلاد در گردش بود که پنج تا ده برابر بیشتر از مجموع نقره موجود در اروپای قرون وسطی و خلافت عباسی بود. حدود سال 800 پس از میلادرومی ها نیز استخراج نقره را در اروپای مرکزی و شمالی در همان دوره ثبت کردند. این تولید با سقوط امپراتوری روم تقریباً به طور کامل متوقف شد و تا زمان شارلمانی از سر گرفته نشد: تا آن زمان، ده‌ها هزار تن نقره قبلاً استخراج شده بود

شمش نقره

اروپای مرکزی در طول قرون وسطی به مرکز تولید نقره تبدیل شد، زیرا ذخایر مدیترانه ای که توسط تمدن های باستانی مورد بهره برداری قرار می گرفت به پایان رسیده بود. معادن نقره در بوهم، زاکسن، Erzgebirge، آلزاس، منطقه Lahn، Siegerland، Silesia، مجارستان، نروژ، Steiermark، Schwaz و جنگل سیاه جنوب افتتاح شد. بیشتر این سنگ‌ها سرشار از نقره بودند و به سادگی می‌توانستند با دست از سنگ باقی‌مانده جدا شده و سپس ذوب شوند. برخی از ذخایر نقره بومی نیز مشاهده شد. بسیاری از این معادن به زودی تمام شد، اما تعداد کمی از آنها تا انقلاب صنعتی فعال باقی ماندند، که قبل از آن تولید جهانی نقره در حدود 50 تن در سال بود. در قاره آمریکا، فن‌آوری جامه‌بندی سرب نقره‌ای با دمای بالا توسط تمدن‌های پیش از اینکا در سال‌های 60 تا 120 پس از میلاد توسعه یافت. ذخایر نقره در هند، چین، ژاپن، و آمریکای پیش از کلمبیا در این زمان به استخراج ادامه دادند.

شمش نقره

با کشف آمریکا و غارت نقره توسط فاتحان اسپانیایی، آمریکای مرکزی و جنوبی تا حدود آغاز قرن 18 به تولید کنندگان مسلط نقره تبدیل شدند، به ویژه پرو، بولیوی، شیلی و آرژانتین: آخرین تولیدکننده نقره. این کشورها بعداً نام خود را از فلزی گرفتند که بسیاری از ثروت معدنی آن را تشکیل می داد. تجارت نقره جای خود را به شبکه جهانی مبادلات داد. همانطور که یکی از مورخان می گوید، نقره «دنیا را دور زد و جهان را گرد کرد.» سیاری از این نقره به دست چینی ها رسید. یک تاجر پرتغالی در سال 1621 اشاره کرد که نقره "در سراسر جهان سرگردان است... قبل از اینکه به چین سرازیر شود، جایی که گویی در مرکز طبیعی خود باقی می ماند." جاه طلبی های نظامی و سیاسی در اروپا و آمریکا. چندین مورخ به این نتیجه رسیدند که معادن جهان جدید از امپراتوری اسپانیا حمایت کردند.

شمش نقره

در قرن نوزدهم، تولید اولیه نقره به آمریکای شمالی، به ویژه کانادا، مکزیک، و نوادا در ایالات متحده منتقل شد: برخی از تولیدات ثانویه از سنگ معدن سرب و روی نیز در اروپا و ذخایر در سیبری و خاور دور روسیه انجام شد. و همچنین در استرالیا استخراج شد. لهستان پس از کشف ذخایر مس غنی از نقره در دهه 1970 به عنوان یک تولید کننده مهم ظاهر شد، قبل از اینکه مرکز تولید در دهه بعد به قاره آمریکا بازگردد. امروزه، پرو و مکزیک هنوز در میان تولیدکنندگان اولیه نقره هستند، اما توزیع تولید نقره در سراسر جهان کاملاً متعادل است و حدود یک پنجم عرضه نقره از بازیافت به جای تولید جدید تامین می‌شود.

شمش نقره

Filters Close
Min: قیمت تماس بگیرید Max: 1,600,000 تومان
ريال0 ريال1600000

خرید و فروش شمش نقره , ساچمه نقره و ساچمه نقره ترکیه و تسبیح نقره ترکیه ای و ایرانی جزیی و کلی بهترین قیمت نقره بازار تهران  ارسال به سراسر کشور با فاکتور معتبر تضمینی (تماس بگیرید 09123498666)