02122336412

09123498666

جستجو
فارسی

قیمت نقره

پیرسینگ گوش ژوپینگ مدل مثلث

استیل رنگ ثابت و ضدحساسیت/ ابعاد : قسمت میله ۱۰ میلیمتر و سر پرسینگ ۶ در ۶ میلیمتر
70,000 تومان
i hاستیلرنگ ثابت و ضدحساسیت/ ابعاد : قسمت میله ۱۰ میلیمتر و سر پرسینگ ۶ در ۶ میلیمتر

برچسب های محصول