<
search
ترکی
All Categories
  Menu Close

  خرید شمش نقره

   

  تسبیح نقره

  catalog.orderby
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل پویا

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل گوهر

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل مبینا

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا

  تسبیح نقره ۳۳ دانه مدل میترا تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۶۶ دانه مدل پوریان

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  media.product.imagealternatetextformat

  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه مدل ترکیه

  تَسبیح نوعی مهره های عبادت و نیایش متشکل از مجموعه‌ای مهره‌های گِلی سنگی، سفالی، صدفی، استخوانی، چوبی، پلیمری، پلاستیکی و جز آنها که به رشته می‌کشند تا به کمک آن شمار نیایش ها و ذکرها و وردها را نگاه دارند. در قدیم تعداد مهره‌های تسبیح، صد یا کمتر و بیشتر بود، و تسبیح‌های با هزار دانه که «تسبیح هزاردانه» نام داشت نیز ساخته می‌شد تسبیح های از جنس گل معمولاً از خاک های متبرک ساخته می شوند (خاک حرم امامان شیعه ) تسبیح از تراشیدن و شکل‌دادن مواد گوناگونی درست می‌شود. از آن جمله‌است سنگ‌های کهربا، نقره، فیروزه، عقیقی، خماهان، و نیز گل پخته که گاه مانند خرمهره لعاب داده‌شده‌است. همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تراشیدن و تیله‌وار نمودن چوب سخت و تیره‌رنگ درخت بان یا یُسر می‌سازند که گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌نمایند. مهره بلندتر و دانه‌بزرگ تسبیح که هر دو انتهای نخ تسبیح را از آن بیرون کرده به هم گره می‌زنند شیخک نام دارد به هر یک دیگر مهره‌های تسبیح آخوندک هم می‌گویند. به تسبیحی که مهره‌های آن خال‌های گرد نزدیک به هم و غیر از رنگ خود مهره داشته باشد تسبیح چشم‌بلبلی گفته می‌شود.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۱۰۱ دانه صندل

  تسبیح نقره 101 دانه صندل

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه گرد

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه خوش دست

  وزن: ۴۰ گرم کشور سازنده: ترکیه عیار: ۹۲۵ قیمت تومان ۵،۰۰۰،۰۰۰
  5.000.000 تومان
  تسبیح ۳۳ دانه

  تسبیح نقره 33 دانه تراش خورده

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره الکساندریت زولتنایت 33 دانه

  تسبیح نقره الکساندریت زولتانایت 33 دانه

  تعداد دانه های تسبیح ۳۳ عدد سنگ زولتنایت خوش رنگ است بدین صورت که از سه گروه یازده عددی ساخته شده است. تسبیح طول ۲۳ سانتی متری دارد تمام گوی ها از جنس سنگ الکساندریت اصل می باشند. طول قسمت اصلی حاوی دانه های تسبیح ۱۳ سانتی متر و طول قسمت آویز و از جنس نقره ۱۰ سانتی متر است. تسبیح الکساندریت دارای سگ زولتانایت اصل ساخت ترکیه است. سنگ این تسبیح ۱۰۰٪ اصل می باشد و توضیحاتهنگامی که نور محیط تغییر می‌کند ، رنگ دانه‌های الکساندریت (زولتنایت) هم بصورت قابل توجهی تغییر نموده و زیبایی و جذابیت خارق‌العاده‌ای را به این محصول هدیه می‌دهد.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه گرد بدون تراش

  تسبیح نقره 33 دانه گرد بدون تراش

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح ۳۳ دانه شیک

  تسبیح نقره 33 دانه با طراحی شیک

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره 33 دانه بی نظیر

  تسبیح نقره 33 دانه بی نظیر

  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره یسر 101 دانه حجازی مشکی

  تسبیح نقره یسر 101 دانه حجازی مشکی

  تسبیح یسر از آن دسته تسبیح‌هایی است که با زیبایی و استحکام خود توجه هر کسی را به سمت خود جلب می‌کند. با توجه به اینکه قیمت تسبیح یسر اصل نسبتا بالا است مهم است تا شما تسبیحی را برای خود انتخاب کنید که اصل و باکیفیت باشد. ما در این مقاله برای آنکه شما بتوانید خرید تسبیح یسر را بدون دغدغه و با آرامش انجام دهید اطلاعاتی دقیق از قیمت، انواع، روش تشخیص و خواص تسبیح یسر اصل و ویژگی‌های آن ارائه داده‌ایم.
  قیمت تماس بگیرید
  تسبیح نقره کوک کشکول 33 دانه نقره کوب

  تسبیح نقره کوک کشکول 33 دانه نقره کوب

  قیمت تماس بگیرید

  نقره معروف‌ ترین فلزات گرانبهای جهان که در دسته محبوب ترین به علت برخورداری از ویژگی‌ هایی همچون درخشندگی، کمیابی و ضد میکروبی، قرن‌ هاست که به وسیله انسان جهت ساخت انواع تزئینات و ظروف کاربرد دارد . ساخت تسبیح نقره در طرح‌ ها و اندازه‌ های گوناگون نیز سال‌ هاست که صورت می گیرد و در تزئینات مناسب برای هدیه می باشد.

  تسبیح نقره دارای عیار بالا و درجه یک می باشد و جزو کارهای تک و تکرار نشدنی با کیفیت ساخت بالا می باشد. در تسبیح های تمام نقره نخ و شرابه های آن نیز نقره است. تکرار و سفارش مجدد این سبک کار در صورت فروخته شدن مقدور نخواهد بود.

   

   

  – از تسبیح فیروزه نیشابور ضمن ذکر گفتن میتوانید به عنوان گردنبندی خاص نیز استفاده بفرمایید و از خواص فراوان فیروزه که کمترین آن دفع چشم زخم و افزایش رزق و روزی است بهره مند شوید .

  نقره چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  انسان‌ها درطول تاریخ، همواره در حال کشف و استفاده از طبیعت می باشند . طبیعتِ زمین، تنها مربوط به گیاهان و درختانی که بر روی آن قرار دارند نخواهد بود در واقع  درون زمین، سرشار از معادنی بوده که طی میلیون‌ها سال، در فرایند‌ های طبیعی و جغرافیایی ایجاد می شوند به گونه ای که دیگر شبیه ماده اولیه نخواهند بود.

   نقره چگونه به وجود می‌آید؟

  سنگ‌ها و کانی‌ها، به عنوان  منابع زمین برای انسان ها به شمار می رود که بیشتر آن ها از مرکز زمین در اثر سوختن و ذوب شدن ایجاد می شود. به طور کلی با تولید گازهای درون زمین و فشار‌های موجود از آتشفشان‌ ها، به شکل مذاب خارج خواهد شد. نقره نیز به این شکل است اما  تنها تفاوت آن این است که قابلیت حل شدن با بقیه کانی ها و نمک های موجود در پوسته زمین را دارد. 

  مواد مذاب، به وسیله اکسیژنِ سطح زمین سرد خواهد شد. و بعد به شکل جامد در آید و در میان سنگ ها جای داده می شود. به طور کلی مبدا بیشتر فلزات، هسته زمین می باشد که از حرارتی معادل 200 تا 400 درجه فارنهایت (معادل 93 تا 204 درجه سلسیوس) است؛ لذا به طور کامل مذاب خواهد شد. از آنجا که هر عنصری حتی اگر محیط اولیه خود را ترک کند، ویژگی های آن محیط را حفظ می ‌کند، در صورتی که به شکل  جامد هم در آید در صورت ایجاد شرایط، امکان ذوب مجدد را دارد.

   

  خواص درمانی نقره

   

  خواص درمانی نقره:

  قبل از کشف آنتی باکتری‌ها، از قطره بینی نیترات کلوئید برای مبارزه با عفونت ‌ها، استفاده می شد. این قطره جهت عفونت ‌های نسبتاً کم، مفید می باشد و هنوز هم جهت عفونت چشم نوزادان کاربرد دارد . امروزه در کرم ها هم از ذرات ریز نانو شده نقره استفاده می گردد ضمن آنکه بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در تاثیرات روانی نقره بسیار اغراق می شود در حالی که بیماری های روانی را درمان خواهد کرد. این موضوع از نظر علمی بی اعتبار می باشد. تنها مدرک یافت شده وجود نمک در نقره است که ضد باکتری بودن آن، مورد تائید می باشد.

  معنی تسبیح


  از تسبیح برای دعا کردن و ذکر گفتن استفاده می‌شود. با دانه‌های تسبیح، دعاها را با صدای بلند یا در ذهن می‌شمارند. تکیه بر دانه‌های تسبیح برای پیگیری تعداد دفعاتی که یک دعای خاص را خوانده‌اید، به شما این امکان را می‌دهد که ذهن خود را پاک کنید و به طور مؤثرتری در مورد دعای خود، آرزوی خود و حتی خواسته خود مراقبه کنید.
  با این حال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در آئین بودایی، هندو و همچنین دین ​​اسلام، سنت‌هایی برای شمارش نماز وجود داشته است و در گذشته شمارش نماز بوسیله سنگریزه‌ها صورت می گرفت. 
  در این ادیان رشته‌ای از مهره‌ها را برای شمارش نماز ساخته بودند که همان تسبیح امروزی است.

  در دین مبین اسلام ما مسلمانان در هنگام دعا و نیایش و نماز از تسبیح برای ذکر نام و یاد خدا استفاده می کنیم.

  استفاده از تسبیح نقره


  دانشمندان و علما اتفاق نظر دارند که استفاده از نقره بخصوص برای مردان موثر و پسندیده است. تسبیح نقره یکی از زیورآلات ارزشمند و معنوی است که معمولا هم جوانان و هم زنان و مردان زیادی آن را خریداری می‌کنند. 
  رنگ نقره‌ای اغلب با ثروت و اعتبار همراه است. هنگامی که در هنر و طراحی استفاده می‌شود، معمولاً حس زرق و برق و ظرافت را به تصویر می‌کشد. 
  نقره جواهری فوق‌العاده و همه کاره است و همیشه اغلب خلاقیت و نوآوری را به همراه حس مدرنیته و ثروت به تصویر می کشد.
  چنین مزیت برجسته‌ای به ویژه در محیط شرکت یا کسب و کار در نشان دادن احترام و مسئولیت به خوبی کار می‌کند. 
  پیوند سلامتی و معنویت با یکدیگر در تسبیح نقره به معنی تلفیق کلاسیک و مدرنیته و در عین حال جدی بودن و روحیه جوانی است.

  اثرات و فوائد بی‌شمار تسبیح نقره‌ای 


  با کمی تحقیق و بررسی بیشتر درباره خواص نقره، نکات برجسته و جالبی را کشف کردم. 
  خواص سلامتی و معنوی نقره برای جسم و روان انسان انکارناپذیر است. در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.


  خواص سلامتی تسبیح نقره


  از توصیه‌های دانشمندان حوزه سلامتی استفاده از جواهرات نقره است که بهترین راه بهره مندی از خواص عالی نقره محسوب می‌شود.
  گردش خون و گرمای بدن را بهبود می‌بخشد
  استفاده از جواهرات  و زیورآلات نقره‌ای التیام بخش است. این فلز نجیب و زیبا از عفونت‌ها محافظت می‌کند، جریان خون و گردش خون را تقویت می‌کند و گرمای بدن را تنظیم می‌کند.
  همچنین می‌تواند از اختلالات شدید الکتریکی و شوک محافظت کند زیرا رسانا است.
  نقره محافظ شما در برابر تشعشعات و امواج الکترومغناطیسی است.
  یون‌های نقره با ایجاد بار مثبت به عنوان یک سپر برای جلوگیری از ورود تشعشعات الکترومغناطیسی به بدن عمل می‌کنند. 
  نقره با خاصیت رسانایی طبیعی پوست در تعامل است و در نتیجه آن را از اختلالات الکتریکی در امان نگه می‌دارد. این خواص نقره برای کسانی که ساعت‌های طولانی از لپ تاپ یا سایر وسایل برقی استفاده می‌کنند بسیار مفید است.

   

  نقره به حفظ تعادل عاطفی کمک می‌کند


  همانطور که در بالا ذکر شد، نقره باعث توزیع سالم گرما در بدن می‌شود. سطح انرژی و تعادل عاطفی را در محدوده طبیعی حفظ می‌کند.
  نقره از اضطراب، افسردگی مزمن، نوسانات خلقی پیشگیری می‌کند و سلامت روان را ارتقا می‌دهد.
  نقره خاصیت ارتجاعی رگ‌های خونی را افزایش می‌دهد
  نقره به انعطاف‌پذیری رگ‌های خونی ما کمک می‌کند. این خاصیت ارتجاعی فواید بی شماری مانند التیام، تشکیل استخوان، حفظ پوست و غیره را برای بدن به ارمغان می‌آورد.
  محققان دانشگاه ساوتهمپتون ثابت کرده‌اند که جواهرات نقره مخصوص دست مثل حلقه، دستبند و احتمالا تسبیح نقره به بهبود علائم آرتریت در دست ها کمک می‌کند. علاوه بر این، دامنه حرکت و ثبات حرکت را نیز در مفاصل متورم، افزایش می‌دهد.
  نقره خاصیت ضد باکتریایی و ضد میکروبی دارد.
  نقره خاصیت ضد عفونی دارد و سموم را از بدن پاکسازی می‌کند.


  خواص معنوی تسبیح نقره


  جواهرات و زیورآلات نقره به عنوان فلز احساسات، شفا و عشق شناخته شده است و از آن یاد می‌شود، نه تنها برای صاحبش صبر و استقامت به ارمغان می‌آورد، بلکه تعادل و محافظت را نیز به همراه دارد.
  نقره به جذب انرژی مثبت کمک می‌کند.
  شانس و اقبال خوب به ارمغان می‌آورد.
  به افراد گرم مزاج کمک می‌کند تا آرام تر و کمتر پرخاشگر شوند.
  باعث افزایش تمرکز و سطح هوش می‌شود.
  به جریان بدن فرد کمک می‌کند.
  انرژی منفی را دفع می‌کند.
  نقره شادی‌آور است.


  شخصیت‌های نقره ای


  اگر شما هم مثل من عاشق نقره هستید تا بحال شده این سوال را از خود بپرسید: افرادی که نقره را دوست دارند چه شخصیتی دارند؟ 
  افرادی که عاشق نقره هستند خلاق و تخیلی هستند. آنها در بیان خود و در نوشتن عالی هستند.
  آنها همیشه آماده هستند تا چیزهای جدید را امتحان کنند و به دنبال فرصت‌های جدیدی هستند که به آنها ارائه می‌شود.
  آنها ملایم، مهربان و غیر تهاجمی با اخلاق و ارزش های بسیار قوی هستند.
  در حالی که شخصیت‌های نقره‌ای می‌توانند دوست داشتنی و رمانتیک هستند بزرگترین نیاز آنها این است که تحقق معنوی و معنای عمیقی را در زندگی خود پیدا کنند.
  آنها احساس مسئولیت خوبی دارند و توانایی تصمیم‌گیری سریع عاقلانه را دارند.
  شخصیت‌های نقره‌ای معمولاً درون‌گرا هستند. آنها معمولاً درگیر دنیای خودشان هستند و گاهی در حین تفکر در مورد زندگی، تمایل دارند خود را از دیگران جدا کنند.


  در خاتمه عرض می‌کنم خصوصیات و ویژگی‌های نقره تامل برانگیز است.  زیورآلات و جواهرات مانند دستبند و زنجیر و حلقه و همچنین تسبیح نقره معنویت، سلامتی و ثروت را با یکدیگر پیوند می‌دهد.
  استفاده از نقره و همچنین نمایش آن در جمع دوستان وسوسه‌انگیز است. احساسی خنک و شادی‌بخش ارمغانی آرامبخش برای نقره دوستان است.

   

   تسبیح یسر نقره کوب

  گاه جهت افزایش  زیبایی و ارزش خرید تسبیح یسر دو چندان خواهد بود و آن را با نقره مزین می نمایند. فرایند نقره کوبی بیشتر جهت تسبیح‌‌ های یسری که از گیاه ماده حاصل خواهد شد اتفاق می‌ افتد. تسبیح ‌های یسر ماده به علت حالت ورقه ‌ای که دارند جهت جلوگیری از باز شدن به نقره‌کوبی یا طلا‌کوبی نیاز خواهند داشت.

  انواع تسبیح یسر مصری و مکاوی چیست؟

  انواع تسبیح یسر از گیاهی به نام یسر می باشد که زیستگاه این گیاه آب ‌های گرم دریای احمر در نزدیکی سواحل کشورهای عربستان و مصر می باشد. این تسبیح از هر دو جنس نر و ماده گیاه یسر می ‌تواند به دست بیاید. در صورتی که تسبیح مذکور از سواحل عربستان به دست آمده باشد آن را یسر مکاوی و در صورتی که مربوط به سواحل مصر باشد آن را تسبیح یسر مصری می گویندتسبیح یسر حجاز یا مکاوی به نام مکی نیز معرفی می گردد.

  روش تشخیص تسبیح یسر اصل

  بعضی از فروشنده‌ها تنها به سود خود فکر می‌کنند و حتی ممکن است تسبیح یسر تقلبی را با قیمتی گزاف به جای تسبیح اصل به شما بفروشند. برای آنکه فریب چنین فروشنده‌هایی را نخورید باید نحوه و روش تشخیص تسبیح یسر اصل و تقلبی را بدانید. می‌توانید جهت تشخیص اصل آن از نوع تقلبی راهکارهای زیر را استفاده کنید.

  تسبیح را بو نموده و به این نکته توجه کنید که نوع اصلی آن عطری شبیه به جوهر دارد. در حالی که نوع تقلبی آن هیچ عطر و بویی ندارد. به کیفیت دانه‌های آن توجه نمایید و در نظر داشته باشید که دانه ‌های تسبیح دارای کیفیت و استحکام مناسبی می باشد. برخی از انواع تسبیح یسر اصل به رنگ سرخ شرابی دیده می‌شوند اما تسبیح‌ یسر تقلبی چنین رنگی ندارند.

   

  روش تشخیص تسبیح یسر اصل

   نکات کلیدی خرید تسبیح نقره


  نقره برای قرن‌ها با تجمل و ثروت مرتبط بوده است. نقره از 3000 سال قبل از میلاد مورد استفاده قرار گرفته است و با توجه به کاربردهای بسیاری که دارد ارزشمند است. نقره به دلیل انعطاف‌پذیری آسان و رنگ زیبایش فلز مورد علاقه برای ساخت جواهرات و همچنین تسبیح نقره است. انواع مختلفی از نقره در بازار وجود دارد و این مساله خرید تسبیح نقره را کمی سخت می‌کند بنابراین لازم است برای خرید تسبیح نقره به نکاتی که در ادامه این مطلب اشاره می کنیم دقت کنید.
  یکی از نکات کلیدی خرید تسبیح نقره، نقره بکار رفته در آن است یعنی این جواهر بایستی از نقره استیل ساخته شود.


  نقره استرلینگ آلیاژی است که از 92.5 درصد نقره و 7.5 درصد از برخی فلزات دیگر، معمولاً مس یا نیکل تشکیل شده است. این فلزات استحکام، دوام و درخشندگی بیشتری را برای نقره به ارمغان می‌آورند.
  این ترکیب باعث ایجاد تنوع قوی‌تری از فلز نقره می‌شود که جواهرات استاندارد با کیفیت را از آن می‌سازند.


  چگونه می توانید بفهمید که تسبیح نقره شما، نقره استرلینگ است؟


  تسبیح نقره استرلینگ اصیل دارای نشانی یا علامتی مانند اعداد  925 ، 800  است که می توانید آن را روی نقره ببینید. اگر روی نقره عدد 800 حک شده باشد، به خوبی می تواند منشأ اروپایی داشته باشد.
  همچنین کلماتی مثل  STER، STERLING، STG یا Sterling Silver  را بر روی جواهرات به کار می‌برند.
  اگر نگران با دوام بودن تسبیح نقره هستید، خیالتان راحت باشد. نقره یک فلز سخت و مقاوم است که در طول زمان  دوام می‌آورد بنابراین عمر بالایی دارد.
  در صورت بروز هرگونه خراش یا آسیب سطحی، نقره استرلینگ را به راحتی می‌توانید به درخشش روزهای اول خود برگردانید.  علاوه بر این، تغییر اندازه و تعمیرات آن نیز قیمت بسیار مناسبی دارد، بنابراین نگهداری از جواهرات نقره به راحتی انجام می‌شود.


  تسبیح نقره‌ی اعلا


  نقره عالی، نوعی از نقره است که در کنار نقره‌ی خالص قرار می‌گیرد. 99.9% نقره است و با علامت شناخته شده 0.999 مشخص می‌شود. 1.1 درصد دیگر از عناصر کمیاب تشکیل شده است که مقدار آن قابل توجه نیستند.
  با این حال، اگرچه بسیاری فکر می‌کنند که نقره خالص بهتر است، اما در واقعیت بسیار نرم است و در ساخت جواهرات استفاده می‌شود. در برابر ضربه و فشار به راحتی آسیب می‌بیند و با گذشت زمان شکل خود را از دست می‌دهد.
  نقره ظریف برای زیورآلاتی مانند گوشواره و آویز به جای اقلامی که در معرض سایش خشن قرار می‌گیرند مناسب است.


  بعضی از نشانه‌های تسبیح نقره


  یکی دیگر از نکات کلیدی خرید تسبیح نقره‌ای علائم میکروسکوپی کوچکی هستند که می‌توانید آنها را در قسمتی از آن  پیدا کنید.
  برای دیدن درست این علائم باید با میکروسکوپ به دقت آن را نگاه کنید. این روش سریعترین راه برای تشخیص نقره واقعی است.
  ممکن است برخی از نمونه‌های علامت‌گذاری شده میکروسکوپی جعلی وجود داشته باشد، اما این موارد چندان رایج نیستند.
  در برخی مواقع بر روی جواهرات، هیچ قسمتی جهت حک علامت روی آن وجود ندارد یعنی ممکن است این قطعه بدون مهر باشد حتی اگر از نقره با ارزش ساخته شده باشد.
  وقتی برای اولین بار جواهر خود را می بینید تمام قسمت های تسبیح نقره خود را بررسی کنید و از دیدن علامت کوچک 0.925 هیجان زده شوید.

  آموختن تسبیحات به حضرت زهرا(س)

  بر اساس روایتی که از زبان امیرالمؤمنین در منابع شیعی ثبت شده است، این ذکر را پیامبر به حضرت زهرا(س) آموزش داد.

  طبق این روایت، حضرت زهرا(س) که از زیادی کارهای روزانه به سختی افتاده بود، قصد داشت از پدرش خادمی برای خانه بخواهد، اما پیامبر در پاسخ به درخواست وی، این تسبیح را به ایشان آموخت و آن را از هر خادمی بالاتر دانست و حضرت زهرا(س) از آموختن این تسبیح خرسند شد.
  گفته شده چون فاطمه(س) سبب تشریع این تسبیح بود، این تسبیح به حضرت زهرا(س) منسوب شد.

   


  برند و کشور سازنده تسبیح نقره


  یکی از کشورهایی که  در ساخت جواهرات نقره بخصوص تسبیح نقره معروف است کشور ترکیه می‌باشد.
  این جواهر معمولا از نقره اصل و بسیار وزین و سنگین ساخته می‌شود.
  عیار نقره همانطور که گفته شد 925 است. ظاهر تمامی جواهرات ترکیه‌ای بسیار زیبا طراحی و ساخته می‌شوند. به گونه‌ای که در قیاس با محصولات مشابه کیفیت ظاهری آنها کاملا مشخص و آشکار است.
  ظرافت در طراحی و تمیزی کار آن بسیار بالاست. بسیاری از این محصولات کلکسیونی، اصیل و خوش دست هستند.


  مشخصات ظاهری تسبیح نقره ای


  تسبیح نقره‌ای اصیل و با کیفیت علاوه بر اینکه محصول کشور ترکیه است ظاهری زیبا و بسیار درخشنده دارد.
  ساخت این جواهر بر اساس استانداردهای تعریف شده صورت می‌گیرد.
  تعداد دانه‌های تسبیح و همچنین اندازه طولی آن نیز کاملا مشخص می‌شود. معمولا اغلب تسبیح‌های نقره‌ای 33 عددی هستند.
  صرف نظر از این موارد ، تسبیح نقره یکی از زیباترین جواهرات با رنگ و درخشندگی  استثنایی است. نقره خوب به راحتی کدر نمی شود. یعنی در برابر کدر شدن بسیار مقاوم است و رنگ خود را حفظ می‌کند.
  اگر تا به حال صاحب جواهرات نقره‌ای بوده‌اید، می‌دانید که به مرور زمان درخشش خود را از دست داده و سیاه می‌شود.


  تسبیح نقره‌ای ضد حساسیت است


  یک تسبیح نقره ای اصل از نقره استرلینگ هرگز پوست شما را تحریک نمی کند و باعث ایجاد حساسیت نمی شود. شایع ترین علت حساسیت به فلز نیکل است که به ندرت در آلیاژهای نقره استفاده می‌شود.
  فلزاتی مانند مس و روی که معمولا استفاده می‌شود به طور کلی بی خطر است. همیشه با جواهرساز یا فروشنده خود بررسی کنید که آلیاژهای موجود در تسبیح نقره حاوی چه فلزاتی هستند تا از مشکلات یا حساسیت‌های احتمالی  جلوگیری کنید.

  کافه سیلور در خدمت شماست تا محصولاتی نظیر شمش نقره، نیم ست نقره، پیرسینگ گوش، پیرسینگ بینی و حرز امام جواد(ع) را با بهترین قیمت عرضه کند.


  از سایر نکات کلیدی خرید تسبیح نقره‌ای می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:


  چه تسبیح نقره خود را به صورت آنلاین خرید کنید و چه آن را در یک فروشگاه فیزیکی، چندین عامل وجود دارد که باید آنها را در نظر بگیرید تا مطمئن شوید که جواهر شما اصل است و پولی را که بابت داشتن آن می‌پردازید کاملا مناسب با ارزش واقعی آن است.
  از یک فروشنده معتبر خرید کنید. این ممکن است بدیهی به نظر برسد، اما اغلب تشخیص فروشنده معتبر دشوار است. در صورت امکان، نظرات مربوط به آن فروشنده را بررسی کنید. ببینید مردم در مورد آنها چه می‌گویند؟ قبل از خرید سوال بپرسید و با فروشنده در ارتباط باشید.
  علامت مشخص شده را برای شناسایی تسبیح نقره اصیل بررسی کنید. اگر نمی‌توانید علامت مشخصه را پیدا کنید، از فروشنده بپرسید. ممکن است مورد آنقدر کوچک باشد که علامت مشخصی داشته باشد.
  در مورد ترکیبات و آلیاژهای به کار رفته در تسبیح نقره مورد نظر خود سوال کنید. به یاد داشته باشید، اگر پوستی دارید که به حساسیت فلزات حساس است، این احتمال وجود دارد که نقره حاوی نیکل باشد.
  سیاست‌های پس از فروش را بررسی کنید. آیا فروشنده مسئولیت فروش را بر عهده می‌گیرد؟ آیا سیاست‌های بازگشت، گارانتی وجود دارد؟ در صورت خرید آنلاین، روش‌های ارسال و حمل و نقل را بررسی کنید.

   

   

   

  Filter by
  filtering.manufacturerfilter